Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza poslovanja Delta maksi". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Увод
Делта Холдинг се презентује као јединствено име за пословни систем пет групација које, иако се баве различитим делатностима, имају заједничку пословну филозофију која је обезбедила успешно пословање.
Чланице Делта Холдинга баве се малопродајом, аграрном производњом, производњом хране, извозом, увозом, заступањем иностраних компанија, дистрибуцијом робе широке потрошње, продајом аутомобила, развојем некретнина, финансијским услугама и услугама осигурања. То су:
Аграр
FoodProcessing
Дистрибуција
Аутомото
Развој некретнина
Финансијске услуге Delta Generali осигурање
Delta Generali Пензијски Фонд
Delta Generali Re
Делта Спорт Балкан
Delta MC
Delta Bike Југохемија
Lea Group Табела 1.Чланице Делта Холдинга
1
У 2007. години остварен је приход од продаје од 1,72 милијарде евра, а планирани приход од продаје за 2008. годину је 2,88 милијарде евра. Делта Холдинг запошљава 20.000 људи.
Слика 1. Број запослених
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
2
У саставу Делта М Групе послује и прво домаће друштво за управљање инвестиционим фондовима, Delta Investments, са првим отвореним балансираним инвестиционим фондом у Србији, Делта Плус фондом.
Стратегију комуницирања у Делта холдингу са екстерним окружењем реализује Делта ПР и Маркетинг. У функционисању и организовању Делта ПР и Маркетинга у потпуности је примењен принцип Интегрисаних маркетинг комуникација (ИМЦ)
3
што омогућава синхронизацију ПР и Маркетинг послова на нивоу компаније.
Делта ПР и Маркетинг остварују:
1.стандардизовање јединственог стила комуницирања чланица,
2.односе са јавношћу (односи са медијима, са потрошачима, са друштвеном
заједницом)
3.корпоративну комуникацију Делта Холдинга,
4.уређивање и издавање интерног листа Делта Данас
5.архивирање, синтетизовање промотивних података о чланицама Делта
Холдинга
6.супервизију маркетиншких активности чланица и закуп медијског рекламног
простора
Слика 2. Остварени приход од продаје
4
Инструменти трговинског маркетинг микса
2.1 Продајни амбијент
Макси је познат као трговина која изузетну пажњу поклања својим потрошачима имајући у виду да је задовољан потрошач једина потврда успешности пословања. Делта Макси је организација која послује у окружењу, интерном и екстерном, које са својим факторима утиче на њихово пословање. Стога функција дизајна представља најбитнији елемент стратегије позиционирања а уједно представља и најекономичнији начин да се то оствари. Утицај фактора дизајна на потрошача је потребно предвидети у бизнис плану, где се дефинишу сви позитивни и негативни фактори, као и начини од којих се предузеће брани од негативних утицаја.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta