Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Digitalna televizija". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
POLITEHNIČKI STRUČNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
KOLEGIJ: Radiotelevizijski Sustavi
SEMINARSKI RAD
Digitalna Televizija
listopad 2010.
Sadržaj
1. Uvod .....................................................................................3
2. Prednosti digitalne televizije..................................................4
3. Razlike Analogni - Digitalni signal..........................................5
4. Digitalni prijemnik...................................................................6
5. Iskustva u digitalizaciji i različiti modeli..................................9
6. DVB standardi prve generacije.............................................10
7. DVB standardi druge generacije...........................................13
8. Zaključak...............................................................................15
9. Literatura...............................................................................16
Uvod
Jedan od najvećih izazova video i audio tehologije predstavlja prelezak sa analognog na digitalno amitiranje. telekomunikacijski sistemi, radijski i televizijski zahtijevaju velika financijska ulaganja u opremu, mrežnu infrastrukturu i ljudske resurse.
Najvažnije televizijske postaje diljem Europe formirale su grupe stručnjaka, predstavnika proizvođača digitalne opreme, nosioce regulative i drugi. Sa ciljem definiranja standardiziranja digitalnog televizijskog sistema.
Projekt DVB usvaja niz specifikacija koje se kasnije standardiziraju u okviru europskog standardiziranog tijela ETSI (European Telecommunications Standards Institute) U svome radu pojedine grupe stručnjaka okupljene pod okriljem DVB projekta, najprije priperemaju tehničke izvještaje koje usvaja ETSI. Grupe koje pripremaju dokumentaciju sastoje se od tri organizacije: EBU (European Broadcast Union), ETSI i CENELEC-a (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique.
Tehnički izviještaji prerastaju u tehničke specifikacije koje mogu sadržavati norme i koje bi bilepbavezne za članice ETSI. Usvajenjem tehničkih specifikacija od strane svih članica ETSI-a nastaju standardi koje sve članice moraju poštivati. Donose se Europske norme koje se unose u europska i nacionalna pravila za danu problematiku.
Sada već skoro dva desetlječa od početka DVB projekta pokazuju se dva zaštičena imena DVB i MHP (Multimedia Home Platform). Dakle pod nazivom DVB može se naći opis standarda koji su ispitani i definirani od strane DVB projekta.
U postupku usvajanja standarda za digitalno emitiranje veliki proj zemalja i van europe prihvatilo je DVB. Međutim SAD kao jedna od vodećih zemalja u svijetu usvojila je drugi pristup ATSC (Advanced Television Systems Committee) standard
digitalne televizije, oko kojeg se još uvijek vode rasprave o tome da li se moglo bolje napraviti poput DVB projekta.
2. Prednosti digitalne televizije
Prednosti digitalne televizije u odnosu na analognu su velike. Digitalni prijenos je binarno kodiran, pa se sadržaj može komprimirati slično kao i kod računalaskih datoteka. kompresija koja se koristi u digitalnom prijenosu uklanja dijelove informacije koje čovijek svojim osijetilima ne može registrirati. pri analognom prijenosu signal kontinuirano prenosi sve elemente slike i zvuka dok se kod komprimiranog digitalnog prijenosa prenose samo oni dijelovi slike i zvuka koji su se u međuvremenu promijenili. Ovakva vrsta kompresije omogućava distributerima programa da emitiraju umijesto jednog analognog više digitalnih kanala ( približno deset iste kvalitete ) koristeći pri tome isti frekvencijski opseg.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta