Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Rasvijeta i instalacije". Rad ima 34 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
POLITEHNIČKI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Specijalizacija elektrotehnika
Mislav Majić
JMBAG: 0023023898
RASVJETA I INSTALACIJE
SEMINARSKI RAD
ŠTIĆENJE OBJEKTA SUSTAVIMA
TEHNIČKE ZAŠTITE
SADRŽAJ:
1. UVOD.......................................................................................................................5
2. PRIKAZ PROPISA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA IZVEDBU SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE..........................................................................................6
2.1. Prikaz propisa i tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu..............6
2.2. Opasnosti kod eksploatacije instalacija i uređaja i prijedlozi za njihovo otklanjanje................................................................................................................7
2.2.1. Opasnost od indirektnog dodira........................................................................7
2.2.2. Opasnost od indirektnog dodira dijelova pod naponom...................................7
2.2.3. Opasnost od štetnih posljedica struja kratkog spoja.........................................7
2.3. Način ugrađivanja sustava tehničke zaštite uz primjenu pravila zaštite na radu..........................................................................................................................8
2.4. Prikaz propisa i tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara.......................................................................................................................9
2.4.1. Prikaz primjenjenih zakona, propisa i uvjeta....................................................9
2.4.2. Program kontrole i osiguranja kvalitete (zakon o gradnji NN38/09)...............9
2.4.3. Prikaz opasnosti i mjera za njihovo otklanjanje.............................................11
2.4.3.1. Opasnost od previsokog napona dodira...........................................11
2.4.3.2. Opasnost od slučajnog dodira dijelova pod naponom.....................11
2.4.3.3. Opasnost od štetnih posljedica struja kratkog spoja........................12
2.4.3.4. Opasnost od dodira indirektnog napona..........................................12
2.4.3.5. Opasnost od mehaničkog oštećenja kablova...................................12
2.4.3.6. Opasnost od vode i prašine..............................................................13
2.4.3.7. Opasnost prilikom izvođenja...........................................................13
2.4.3.8. Opasnost tijekom uporabe................................................................13
2.4.3.9. Opasnost od nestručnog rukovanja..................................................13
3. PROJEKTNI ZADATAK............................................................................14
4. TEHNIČKI OPIS..........................................................................................16
4.1. Općenito............................................................................................................16
4.2. Tehnički opis sustava videonadzora.................................................................17
4.2.1. Kamere..............................................................................................17
4.2.2. Centralni uređaj.................................................................................18
4.2.3. Monitori.............................................................................................18
4.3. Funkcionalni opis sustava videonadzora...........................................................20
4.4. Tehnički opis sustava protuprovale...................................................................21
4.4.1. Izbor i smještaj automatskih javljača pokreta.................................22
4.4.2. Napajanje električnom energijom....................................................22
4.4.3. Centrala za dojavu alarma................................................................22
4.4.3.1. Pasivni infracrveni javljač pokreta PARADOX DG75........24
4.4.3.3. Magnetski kontakti..............................................................25
4.4.3.4. Električna instalacija protuprovalnog sustava.....................26
4.5. Plan uzbunjivanja..................................................................................26
5. PRORAČUN...................................................................................................27
5.1. Proračun kapaciteta akumulatora sustava protuprovale................................27
6. TEHNIČKI UVJETI......................................................................................29
6.1. Opći tehnički uvjeti.......................................................................................29
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta