Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza uticaja karakteristika tovarnog prostora na pokazatelje rada vozila". Rad ima 84 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Analiza uticaja karakteristika tovarnog prostora na pokazatelje rada vozila
Sadržaj
UVOD .................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. I PREGLED KARAKTERISTIČNIH VRSTA PREVOZA ...................................................... 3 1.1 DIMENZIJE VOZILA I UKUPNA MASA....................................................................................... 4 1.2 TRANSPORTNI KAPACITETI DRUMSKOG PREVOZA .................................................................. 5 1.3 VRSTE DRUMSKOG PREVOZ ................................................................................................... 6 II PREGLED POJAVNIH OBLIKA ROBA U PREVOZU...................................................... 7 2.1 TRASPORT OPASNIH MATERIJA.............................................................................................. 9 2.2 TRANSPORT ŽIVIH ŽIVOTINJA............................................................................................... 10 2.3 TRANSPORT ŽITARICA.......................................................................................................... 11 2.4 TRANSPORT LAKO-KVARLJIVE ROBE ................................................................................... 11 2.5 TRANSPORT GRAĐEVINSKIH MATERIJALA ............................................................................ 12 2.6 KONTEJNERI ....................................................................................................................... 13 2.6.1 UNIVERZALNI KONTEJNERI .............................................................................................. 14 2.6.2 SPECIJALNI KONTEJNERI .................................................................................................. 14 2.6.2.1 KONTEJNERI ZA KONCETRAT RUDE ............................................................................... 14 2.6.2.2 KONTEJNERI ZA RASUTE I KABASTE TERETE ................................................................. 15 2.6.2.3 KONTEJNERI ZA GUSTE TEČNOSTI ................................................................................. 15 2.6.2.4 SPECIJALNI KONTEJNERI ZA TEČNOSTI ........................................................................... 15 2.6.2.5 KONTEJNERI SA ZAGREVANJEM ILI HLAĐENJEM ROBE .................................................. 16 2.7 PALETIZOVANJE ROBE ........................................................................................................ 17 2.7.1 RAVNE PALETE ................................................................................................................ 17 2.7.2 SANDUČASTE ILI BOKS PALETE ........................................................................................ 18 III AMBALAŽA ...................................................................................................................... 19 3.1. ULOGA AMBALAŽE ILI NJENA FUNKCIJA ............................................................................. 19 3.2 PODELA (KLASIFIKACIJA) AMBALAŽE ................................................................................. 19 3.3 PODELA AMBALAŽE PREMA NAMENI ................................................................................... 21 3.4 PODELA AMBALAŽE PREMA OSNOVNOJ FUNKCIJI U PROMETU ............................................ 21 IV. SISTEMATIZACIJA PONUDE RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA VOZILA U ODNOSU NA KARAKTERISTIKE TOVARNOG PROSTORA ............................................................ 23 4.1 VOZILA ZA DOSTAVU .......................................................................................................... 23 4.2. KOMBI VOZILA NOSIVOST OD 3.5 T ..................................................................................... 26 4.3 LAKI KAMIONI NOSIVOSTI 7 T ............................................................................................. 28 4.4 KAMIONI NOSIVOSTI DO 12 T ............................................................................................... 29 4.5 KAMIONI NOSIVOSTI DO 18T ................................................................................................ 31 4.6 KAMIONI NOSIVOSTI OD 18 – 40 I VIŠE T .............................................................................. 32 4.6.1 AXOR 2628 ..................................................................................................................... 32 4.6.2 AXOR 1823K .................................................................................................................. 34 4.6.3 AXOR 1823 ..................................................................................................................... 35 4.6.4 ACTROS 2632K.............................................................................................................. 37 4.6.5 ACTROS 2536L .............................................................................................................. 38 Obućina Slobodan
Analiza uticaja karakteristika tovarnog prostora na pokazatelje rada vozila
4.7 VOZILO ZA PREVOZ STOKE................................................................................................... 39 4.8 VOZILO ZA PREVOZ LAKO – KVARLJIVE ROBE ...................................................................... 41 4.9 VOZILO ZA PREVOZ RASUTE ROBE ....................................................................................... 43 4.10 VOZILO ZA PREVOZ DRVETA ............................................................................................ 44 V. POLUPRIKOLICE.............................................................................................................. 46 5.1 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ OPASNE ROBE KLASE 8 ............................................................ 46 5.2 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ SUPSTRATA ZA HRANU ............................................................ 47 5.3 POLUPRIKOLICA ZA PRAŠKASTE TERETE .............................................................................. 48 5.4 POLUPIKOLICA ZA PREVOZ UPAKOVANE ROBE (DŽAKOVI, KUTIJE ITD) ............................... 50 5.5 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ KABASTIH I TEŠKIH TERETE ..................................................... 51 5.6 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ KONTEJNERA ........................................................................... 52 5.7 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ PALETALIZOVANE ROBE .......................................................... 52 5.8 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ RASUTE ROBE ........................................................................ 53 5.9 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ OPASNE ROBE KLASE ............................................................... 54 5.9.1 SEMITRAILER 21L239 ADR ............................................................................................. 54 5.9.2 SEMITRAILER 21L239 ADR ............................................................................................. 55 5.10 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ GRAĐEVISKIH MATERIJALA ................................................... 56 5.11 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ POLJUPRIVREDNIH PROIZVODA .............................................. 57 5.12 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ RASUTIH TERETA ................................................................... 58 5.13 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ LAKO – KVARLJIVE ROBE ...................................................... 59 5.14 POLUPRIKOLICA ZA TEŠKE TERETE ................................................................................... 60 5.15 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ GABARITNIH TERETA ............................................................. 60 5.16 POLUPRIKOLICA ZA PREVOZ NAFTE................................................................................... 62 VI. ANALIZA ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA VOZILA NA PRIMERU PREVOZA PŠENICE U RASUTOM STANJU I U VREĆAMA................................................................................................................. 63 6.1 KOEFICJENT ISKORIŠĆENJA ZAPREMINSKE NOSIVOSTI ......................................................... 65 6.2 VOZILO NOSIVOSTI 18000 KG. ...................................................
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta