Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Diskusija i analiza o rukovodstvu". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.General Mils je globalna potrošačka kompanija. Mi se takmičimo na tržištima na celom svetu razvijajući različite prehrambene proizvode koje potrošači prepoznaju kao bolje od ostale ponude. Mi naše čuvene proizvode plasiramo na tržište pod jedinstvenim brendiranim imenima, i kvalitet tih proizvoda gradimo putem jakih reklamnih kampanja usmerenih ka potrošačima i inovativnim trgovanjem. Mi verujemo da je ovakva strategija građenja brenda ključ za pobedu, i održavanje vođstva udela na tržištu. Sa prisvajanjem biznisa iz Pilzburija, proširili smo naš portfelj vodećih potrošačkih brendova. Verujemo da će ovaj portfelj proneti superiorne finansijske dobiti našim deoničarima na duge staze.
Naš finansijski učinak određen je koliko uspešno izvršavamo ključne elemente našeg poslovnog modela. Pokretači ovog posla su : jedinica rasta volumena, koja je najkritičnija stavka našeg poslovnog modela ; inicijative u produktivnosti, da umanje efekte inflacije cena ; efektivna upotreba kapitala ; i naše prakse rukovođenja rizikom.
PRESUDNE POLITIKE U RAČUNOVODSTVU
Za potpuni opis naših značajnijih računovodstvenih politika, molimo vas pogledajte prvu stavku na strani 24 ovog izveštaja. Naše presudne politike računovodstva su one koje imaju značajan uticaj na izveštaje naših finansijskih stanja i rezultata, i one koje zahtevaju značajna rukovodstvena rasuđivanja i procene. Ove potlitike sadrže naše računovodstvo usmereno ka (a) trgovini i aktivnosti potrošačkih promocija ; (b) kvarenje dobiti ; (c) porez na prihod
Količina i tajming prepoznavanja troškova za trgovinu i potrošačke promocije zahteva rukovodstveno rasuđivanje u vezi sa porcenjenom učešću i nivou performansi. Većina ovih dugovnja na kraju godine koji su u vezi sa ovim aktivnostima budu rešene za vreme prateće fiskalne godine tako da ne zahtevaju visoko rizične dugotrajne procene.
Rešenje kvarenja dugogodišnjih dobiti, uključujući gudvil, zahteva rukovodstveno rasuđivanje radi procenjivanja realne cene i budući tok novca vezanih za ove dobiti. Iako predviđanje budućih tokova novca može biti donekle nesigurno, naše procene pokazuju na to da su realne cene dobiti u značajnom višku od početnih knjiških cena. Zbog toga, verujemo da je rizik nepoznatog kvarneja nizak.
Troškovi poreza na prihod zahtevaju rukovodstveno rasuđivanje kao rešenje svakog poreskog problema. U prošlosti, naše procene krajnjeg rešenja problema poreza su bile prilično precizne. Trenutni problemi nisu različiti od onih sa kojima smo se susreli u prošlosti.
NOVE POLITIKE U RAČUNOVODSTVU
U fiskalnoj 2002. godini prisvojili smo četiri nove računovodstvene politike, koje su obavezne prema novim računovodstvenim standardima. Svako od ovih pravila detaljnije je opisano u prvoj stavci radi konsolidovanja finansijskih izveštaja.
Na početku godine prisvojili smo Izveštaj o Finansijskim Računovodstvenim Standardima (IFRS) ,''Računovodstvo za instrumente za Izvođenje i Hedžging Aktivnosti'', koje zahteva sve izvode da budu zapisani po realnim cenama na završnom računu i uspostavljanje novih pravila za hedžginig. Kumulativni efekti prisvajanja ovakvog računovodstva bio je 3 miliona dolara posle porezne naplate na primanja i 158 miliona dolara posle porezne naplate na Akumulativne Ostale Obilne Prihode, zabeležene u prvoj četvrtini fiskalne 2002. godine.
IFRS Br.141, ''Poslovne Kombinacije'', zahteva sve poslovne kombinacije da budu zabeležene kad koriste metod plaćanja. Transakcija sa Pilzburijem zabeležena je kao kupovina. Pod IFRS Br.141, ''Gudvil i Ostale Neopipljive Dobiti'' isplata gudvala je eliminisana, a gudvil se testira radi kvarenja. Završili smo našu procenu gudvila u drugoj četvrtini 2002. godine i nismo naišli na kvarenje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta