Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mašinska obrada". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ:
Nastavni ciljevi.............................................................................. 2
Osnovne metode i kontrole temperature rezanja........................... 3
Izbor brzine rezanja i pomeranja................................................... 4
Kontrola temperature rezanja primenom fluida pri rezanju ......... 4
Ciljevi primene tečnosti u obradi
mlevenja i Rezanja......................................................................... 5
Osnovna svojstva fluida pri sečenju .................. ........................... 6
Pricipi fluida pri sečenju................................................................ 7
Tečnost pri presecanju mehanizmom obrade................................. 8
Raspodela na plastične i elastične kontakt zone
Sa povećanjem brzine rezanja........................................................ 8
Vrste fluida pri rezanju i njihove primene..................................... 9
Metoda primene fluida pri rezanju................................................. 11
Nastavni ciljevi
Na kraju lekcije, učenici će moci da:
Navedu moguće načine i kontrolišu temperature rezanja
Identifikovati svrhu primene rezanja tečnosti u obradu
Da utvrde osnovne karakteristike fluida rezanja
Da ilustruju princip rezanja fluida akcije
Da klasifikuju vrste fluida i rezanja i okolnosti njihove primene
Pokazuju metode primene rezanja tečnosti u obradu
Osnovne metode i kontrole temperature rezanja.
To je već utvrđeno da je rezanje na temperaturama,posebno kada je sasvim visoka, veoma štetna i za razne alate i mašinski posao is toga treba da budu kontrolisani, odnosno smanjena koliko je to moguće,bez žrtvovanja i produktivnosti i kvaliteta proizvoda.
Metoda uglavnom zaposlene za kontrolu temperature i obradu njegove štetne posledice su:
Pravilno sečenje i izbor alata , materijala i geometrije
Pravilan izbor brzine rezanja i pomeranja
Pravilan izbor i primena na tečnosti rezanja
- Izbor materijala i geometrije alata za rezanje smanjuju temperature i njen uticaj
Rezni alat,material može igrati značajnu ulogu u smanjenju rezanja na temperature u zavisnosti od posla materijala, kao na primer:
PVD ili KVO oblaganja XSS-karbida i alata omogućava smanjenje temperature rezanja, smanjenjem trenja u strugotini alata i rad alata interfejsa.
U velikoj brzini obrade čelika od rezanja manje toplote i temperature, razvije ako mašinska strana CBN alata koji proizvodi manje sile rezanja zadržavanjem njegove oštre geometrije za ekstremne tvrdoće i visoke hemijske stabilnosti.
Rezni alat temperature keramičkih alata i dalji pad, ukoliko se toplota provodljivosti tog alata poboljša (dodavanjem toplotno provodnog materijala, poput metala,karbida itd. U Al203 ili Si3H4)
Rezuće temperature mogu biti znatno kontrolisane pravilnim izborom geometrije alata na sl. Načine.
-Veliki pozitivni alat grabulje pomažu u smanjenju toplote i temperature izrade, smanjenjem snage za rezanje, ali je veliko povećanje grabulja, mehanički i termički, slabo sečenje ivica.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta