Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aleksandar Obrenović". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 SADRŽAJ:
str.
Biografija 1-2
Prvi državni udar 2-3
Drugi državni udar i međunarodni odnosi 3-4
Novi državni udar 4
Martovske demonstracije 5
Majski prevrat 5-6
Izglasavanje novog kralja 7
Posledice 7
Literatura 8
BIOGRAFIJA
Na godišnjicu proglašenja Kraljevine Srbije 21. februara 1889. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu, Kralj Milan se pojavio zajedno sa svojim sinom Aleksandrom koji je tada imao trinaest godina i objavio je proglas da se povlači sa trona i ustupa ga svome sinu ali pod jednim uslovom da se do njegovog punoletstva državom stara namesništvo.
Na predlog mladog Aleksandra, Vlada i namesništvo Srbije su omogućili povratak mitropolita Mihaila u Beograd. Na 500-tu godišnjicu Kosovskog boja, 1889. godine, trinaestogodišnji kralj Aleksandar je u crkvi manastira Žiče miropomazan od strane mitropolita Mihaila, političkog protivnika njegovog oca kralja Milana. Čin miropomazanja bio je izuzetno svečan.
Veliki uticaj na mladog Aleksandra imao je i događaj od 07. maja 1891. godine kada je njegova majka kraljica Natalija bila udaljena iz Beograda zbog neslaganja i bliskog razvoda sa kraljem Milanom.
PRVI DRŽAVNI UDAR
Posle skupštinskih izbora februara 1893 godine, rezultat je bio podjednak broj poslanika radikala i liberala što je prouzrokovalo tešku političku krizu. Tada je Aleksandar rešio da uzme stvari u svoje ruke. 1. aprila 1893. godine pozvao je sve ministre i namesništvo na večeru u dvoru. Nakon večere, kralj im je saopštio da od danas preuzima kraljevska ovlašćenja, razrešuje dosadašnju vladu i namesništvo. Tako je kralj Aleksandar izvršio državni udar. Iako je bio maloletan odlučio se za taj veliki korak. Protesti ministra su ostali bez rezultata, jer je kralj ostao pri svojoj odluci. Novu vladu je sastavio kraljev bivši vaspitač, dr. Lazar Dokić, sa nekoliko uglednih radikala.
Velike probleme je imao sa radikalima pa je potražio pomoć oca kralja Milana 09. januara 1894. godine te da se vrati u Beograd dodeljivši mu vrhovnu komandu nad vojskom. Radikalna vlada je odmah podnela ostavku i prešla u opoziciju.
DRUGI DRŽAVNI UDAR I MEĐUNARODNI ODNOSI
Posle izbijanja Kritskog ustanka u Grčkoj, dolazi do zaoštravanja odnosa Srbije i Bugarske. Kralj Aleksandar odlazi u posetu knezu Ferdinandu Koburškom u Sofiju 19. februara 1897. godine gde je potpisao „Ugodbu“. Posle ovoga, kralj se ponovo miri sa ocem i poziva ga da dođe u Srbiju. Po dolasku kralja Milana u Srbiju 7. oktobra 1897. godine obrazovana je nova vlada. Kralj Milan je postao vrhovni komandant aktivne vojske Kraljevine Srbije. Kralj Milan je pokušao da nađe dostojnu princezu sa nekog zapadnog dvora za kraljevu suprugu. Medjutim, tada se nije znalo da se kralj sastaje sa svojom budućom ženom Dragom Mašin.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta