Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cincari - Balkanski Hazari". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Ljubljani
Filozofski fakultet – Katedra za Etnologiju i Antropologiju
Ispitni rad iz predmeta:
ETNOLOGIJA BALKANA
Cincari –
Balkanski Hazari -
Ljubljana, June 2009.
APSTRAKT: Cincari (eng. Aromuni) predstavljaju narod koji je stvarao urbanu kulturu Balkana, ustanovio gradsku nošnju na ovim prostorima, stvorio "katun" kao društvenu i privrednu organizaciju na osnovu koga je i nastala plemenska zajednica. Srbiji je podario najpoznatije pisce, diplomate i umetnike. Njihov uticaj značajan je i među Grcima, Makedoncima, alI i drugim nacijama. Kako nemaju svoju državu postoji ozbiljna tendencija za asimilacijom istih u okviru većih nacija. Ipak oni se na različite načine trude i postižu da očuvaju svoje korene, i ovaj rad predstavlja mali doprinos tom njihovom nastojanju.
POREKLO I SEOBE
Čini se da nauka nije dala siguran odgovor o etnogenezi Cincara, možda zato što se nije time toliko iscrpno bavila. Ipak zna se da je reč o veoma starom narodu, jer se prvi zapisi o njima pojavljuju već u šestom veku, spominjujući se u hronikama Vizantijskog ratovanja protiv Avara. Ono oko čega nema dileme jeste da se za njihovo glavno gradsko središte i prestonicu Cincara sigirnošću uzima planinski grad Moskopolje (Μοσχόπολις; vlaški Moscopole). Grad se nalazio u današnjoj jugoistočnoj Albaniji, a osnovan je početkom 14. veka, kao zimsko prebivalište 'čobana' na 1,200 metara visine. Moskopolje je urezano u kolektivno sećanje kao „svetlo“ i „slavno" i velika v
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
i podjednako odvajali u ove svrhe.
ŽIVOT U RASEJANJU
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
CINCARI DANAS
Iako jako teško utvrditi tačan broj Cincara koji danas žive na Balkanu i šire, najpre zbog toga što se veliki deo njih izjašnjava kao pripadnik druge narodnosti, još uvek je moguće pratiti prezimena i istorijska kretanja. Podaci govore da ih ima najviše u Grčkoj, Makedoniji, Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, i nešto u Albaniji. Ovde se govori o onim Balkanskim državama gde ih ima zavidan broj, jer naravno, kao što je već napomenuto seobe su Cincare rasule po celom svetu.
Ne treba zaboraviti da se postojbina Armana na neki način nalazi u Grčkoj, etnogenezu Armana treba tražiti u Epiru i Tesaliji te je Pind i dan danas mesto gde možete naći najkompaktnija naselja Cincara na Balkanu, a ona su i u drugim delovima Grčke brojna. Mesta u kojima živi veći broj Cincara su: Metsovo, Milija, Samarina, Janina, Veria, Trikala, Pisoderi, Klisura, Nimfeon, Perivoli, Avdela, Grebena, Kastorija, Kavala, Pella, Florina, Laista, Siraku, Velestina, Servia, Solun itd. (Društvo Cincara Luninja) Cincari su se iz tih mesta u prošlosti iseljavali sve većom brzinom u veće gradove, poput Atine i Soluna.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta