Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aritmetičke operacije nad binarnim brojevima". Rad ima 6 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Семинарски рад
Основи рачунарске технике
Аритметичке операције
над бинарним бројевима
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ
Смер: Рачунарство и информатика
Рачунарски системи раде са бинарном логиком.Рачунар представља вредности коришћењем два напонска нивоа (обично 0 и +5V)Са ова два нивоа можемо приказати тачно две различите вредности 0 и 1.Ове две вредности одговарају двема цифрама које се користе у бинарном бројном систему.Бинарни бројни систем садржи само две цифра 0 и 1.Бинарни бројни систем је позициони бројни систем.Позициони бројни систем је систем записивања бројева где вредност бројева зависи од:
Вредности сваке цифре у броју
Позиције цифре у оквиру броја.
Било који позитиван природни број X у позиционом бројном систему се може записати у облику:
EMBED Equation.3
где су:
n-број цифара у броју X умањен за 1
q-природан број који представља основу бројног система
EMBED Equation.3 ,0 ≤ i ≤ n-цифре броја X које морају бити из скупа цифара бројног система.
Бинарни бројни систем:
q = 2, EMBED Equation.3
Сменом q = 2 једначина добија облик за бинарни бројни систем:
EMBED Equation.3
Аритметичке операције над бинарним бројевима
*Сабирање бинарних бројева
Сабирање бинарних бројева се врши по истим правилима као и сабирање децималних бројева,с тим што се мора узети у обзир да се ради у бројном систему са основом 2
C ul a b C iz S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
a,b-цифре на истој позицији у оквиру два бинарна броја која се сабирају
C ul-пренос на претходне позиције
C iz-пренос на наредну позицију
S-резултат сабирањана посматраној позицији
Таблица сабирања
Децимални систем: 0+0=0 ; 0+1=1 ; 1+0=1 ; 1+1=2 ; 1+1+1=3
Бинарни систем: 0+0=0 ; 0+1=1 ; 1+0=1 ; 1+1=10 ; 1+1+1=11
Пример:
Сабрати бинарне бројеве 10110111(2) и 10011010(2)
C ul 1 0 1 1 1 1 1 0 A 1 0 1 1 0 1 1 1 B + 1 0 0 1 1 0 1 0 A+B 1 0 1 0 1 0 0 0 1
*Одузимање бинарних бројева
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta