Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Četvorotaktni dizel motori". Rad ima 31 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ŠABAC
SEMINARSKI RAD
PREDMET: MAŠINE I UREĐAJI
TEMA: ČETVOROTAKTNI DIZEL MOTORI
DR. VASO KOMNENIĆ ALEKSANDRA KANDIĆ 542/1/08
MAJ 2009.
SADRŽAJ
Uvod.........................................................................................................1
Nepokretni delovi motora...............................................................2
Pokretni delovi motora...........................................................................4
Rad četvorotaktnih motora............................................................10
Uređaj za dovod vazduha i odvod izduvnih gasova..........................12
Uređaj za dovod i ubrizgavanje goriva............................................14
Uređaj za podmazivanje motora...........................................................19
Uređaj za hlađenje..................................................................................21
Električni uređaj motora................................................................24
10.Uređaj za pokretanje motora................................................................26
11.Zaključak.................................................................................................28
12.Literatura................................................................................................29
UVOD
Postoji više vrsta motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Njihova podela se može izvršiti na više načina i to:
Prema principu rada dele se na:
Oto motore
Dizel motore
Prema načinu realizovanja radnog ciklusa i oto motori i dizel motori se dele na:
Dvotaktne
Četvorotaktne
Prema pogonskom gorivu koje koriste dele se na:
Motore koji koriste kao pogonsko gorivo benzin
Motore koji kao pogonsko gorivo koriste gorivo za dizel motore
Motore koji kao pogonsko gorivo koriste mešavinu benzina i ulja
Motore koji kao pogonsko gorivo koriste mešavinu butana i propana
Prema broju cilindara dele se na:
Jednocilindrične
Višecilindrične
Prema rasporedu cilindara dele se na:
Motore sa vertikalno postavljenim cilindrima (linijski motori)
Motore sa koso postavljenim cilindrima
Motore sa horizontalno postavljenim cilindrima
Prema vrsti paljenja dele se na:
Motore sa baterijskim paljenjem radne smeše
Motore sa magnetnim paljenjem
Motore kod kojih se vrši samozapaljenje
Prema načinu hlađenja dele se na:
Motore koji se hlade sa tečnošću
Motore koji se hlade sa vazduhom
Dvoosovinski traktori koji se proizvode u našoj zemlji, a pretežnoi u svetu, imaju četvorotaktne dizel motore. Jednoosovinski (ručni) traktori imaju četvorotaktne oto motore a u ove traktore se ugrađuju i četvorotaktni dizel motori. Polu dizel motori se sreću kod nekih tipova dvoosovinskih traktora, ali se i oni zamenjuju sve više četvorotaktnim dizel motorima. Upravo o njima će biti reči u narednim poglavljima.
NEPOKRETNI DELOVI MOTORA
Motor se sastoji od: nepokretnih delova motora, pokretnih delova motora kao i od uređaja. Nepokretni delovi motora sastoje se od glave motora sa poklopcem glave, bloka motora sa cilindrima i korita ili kartera motora.
Glava motora: Glava motora se pričvršćuje zavrtnjima za gornji deo bloka cilindra. Može biti izlivena iz jednog dela, kao što je kod perkins motora ili posebno za svaki cilindar (motor na traktoru „Zetor“). Otuda se glava motora naziva i cilindarska glava. U glavi motora postoje unutrašnje šupljine za cirkulaciju vode, otvori za ugrađivanje brizgaljki (dizel motori) ili svećica (oto motori), udubljenje sa donje strane, iznad cilindra (kompresioni prostor ukoliko postoji u glavi motora) i otvori za dovod i odvod vode iz bloka motora u hladnjak. Glava motora se izrađuje od livenog gvožđa ili specijalnih legura. Između bloka motora i glave motora stavlja se zaptivač (dihtung) da bi se omogućila puna kompresija i sprečilo prodiranje vode u cilindar. Zaptivači su od azbesta ili bakarnog lima. Glava motora vezuje se za blok motora zavrtnjima sa dve zavojnice.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta