Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Budućnost železnice". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ ЕКОНОМСКЕ ГЕОГРАФИЈЕ
БУДУЋНОСТ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
МЕНТОР: КАНДИДАТ:
Београд, 2008. године
Садржај
Увод
Причу о желетници је најлогичније почети проналаском парне машине, а затим и парне локомотиве . У XX веку железница је доживела своје рађање и развој. Почетак је као и свуда био доста тежак. Требало је створити читав систем пруга, станица, гаража и радионица, затим направити возове, и на крају убедити путнике да те возове користе.
Железница се развијала како за путнички тако и за теретни саобраћај. Онаје постала један од основних видова транспорта у брдима јер је могла да се пробије кроз до тада неприступачне пределе.
Данс, железница се баш као и све друге гране собраћаја ослања на високу технологију и сва научна достигнућа. Возови су данас бржи, већи, тиши, тачнији и поузданији. Сваки дан се преезу велике колчине материјала и људи широм света. Железница није једнако развијена у свим деловима света. У Јапану, Француској, Немачкој, САД је изузетно развијена и модерна док је у Индији развијена али изузетно застарела.
У Србији железница није на потребном нивоу. Постоји више разлога за то. Прво, возови су стари, склони честим кваровима. Друго, инфраструктура је оронула, и треће, пруге су изузетно споре и не одржавају се на потребном нивоу.
Будућност железнице
Не постоји јединствено мишљење о томе како би требало да изгледа железница будућности, али постоје одређене тачке у којима се сва мишљења преклапају. Железница мора да буде брза, безбедна и тачна. Начини на које би се то извело се разликују. Постоје неки реални планови, попут увођења брзе железнице у целу Европу, до неких прилично нереалних и футуристичких, о којима ће овде и бити речи.
Маглев-Шангај
Један од пројеката који се пре изградње сматрао футуристичким и сањарским, остварио се. Шангај је добио најмодернији, најбржи и вероватно најнеобичнији воз на свету. Маглев је по свему футуристички воз који не личи ни на један други. Нема точкове, нема класичне шине...
Слика 1:изглед Маглева
Као што је већ речено, Маглев се налази у Шангају, а почео је са радом 1.1.2004. године и вози на само једној линији и има 2 станице. Можда се чини да је ово мало и да Маглев не заслужује да се о њему говори као о железници. То је тачно, али мора се узети у обзир шта маглев нуди између те две станице. Неки основни статистички подаци оМаглеву:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta