Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fruškogorski manastiri". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Увод
Фрушкогорски манастири
На некадашњој територији Јужне Угарске, у живописној области Срема, на падинама и увалама Фрушке горе, основано је у 15. столећу неколико српских православних манастира. Црквена уметност фрушкогорских манастира брижно је чувала неповредивост духовног живота српског народа. Манастири су се приљубили уз шумовите обронке Фрушке горе која је тада постала уточиште монаха са Балкана и добро место за развој пресађене православне културе матичних српских земаља.
Фрушкогорски манастири су по географском положају и хронолошком следу настанка најближи споменицима српске Деспотовине, па се отуда истицало да су градитељски и уметнички најчвршће повезани са њима.
Од запада ка истоку налазе се манастири: Привина глава, Дивша, Кувеждин, Петковица, Шишатовац, Бешеново, Мала Ремета, Беочин, Раковац, Јазак, Врдник, Старо Хопово, Ново Хопово, Гргетег, Велика Ремета и манастир Крушедол.
Истраживачи српске нововековне уметности у Подунављу утврдили су извесну правилност у просторном склопу манастирских храмова, те су оне саграђене у 16. веку повезали са моравском архитектуром средњовековне Србије.
Манастирски храмови саграђени током 18. века представљају занимљиву комбинацију традиционалне архитектуре, по угледу на Ново Хопово, и барокног модела преузетог из репертоара западно европске архитектуре.
Крушедол
Историја
Радови око манастира су стално били у току и 1546. сматра се годином када је манастир био коначно завршен, односно тада су били исликани сви делови храма. Манастир је од самог почетка уживао огроман углед тако да у време најстаријег турског пописа располаже са знатним имањем и у односу на остале фрушкогорске манастире био је најбогатији. Било је очигледно да је манастир и даље у добром материјалном стању. Овакво добро материјално стање не траје дуго јер 1716. године Турци нападају и спаљују манастир. Није прошло много, а манастир је опет обновњен. Радови су започели 1719. године. 1726. године подигнут је и високи петоспратни звоник, а те године владика Никанор у манастиру затиче 90 монаха и 12 стараца који су бринули о имању. У ll светском рату манастир није разаран, али је његова богата ризница добрим делом разнешена. 1962. откривен је живопис на западној фасади ( Страшни суд), а у припреми су радови за обнову целог манастирског комплекса.
Архитектура и сликарство
Сретењска црква у Крушедолу
Ново Хопово
Историја манастира
Манастир Ново Хопово је основан почетком 16. века мада се једно време мислило да је црква св. Николе подигнута 1576. Ту забуну је унео натпис над западним улазом из цркве где се наводи да је те године црква подигнута од стране Лацка и Марка Јовшића. Данас се зна да овај податак није тачан и да је Ново Хопово старије и да је те 1576. уместо старије саграђена нова црква. Натпис се управо односи на тај догађај, прецизније речено црква потиче из старијег времена. Да је тако види се и из неких старијих записа. Тако постоји навод у Хоповском минеју да је манастир постојао још 1541. године и да су те године у њему живописани олтар и кубе, док запис из 1555. године наводи Хопово у вези преношења моштију св. Теодора Тирона. Судећи по томе манастир је постојао још од почетка 16. века, па се изводи закључак да је морала постојати и нека старија црква на којој лежи садашња.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta