Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Arhimedov zakon". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Beogradu
Hemijski fakulet
Seminarski rad
TEMA:
Arhimedov zakon. Sila potiska. Uslov plivanja tela u tečnostima.
Vladan Milosavljević
Novembar 2010
Sadržaj:
Uvod
Biografija...................................................... 3
Arhimedova otkrića
Arhimedov zakon..........................................4
Sila u fluidima...............................................5
Uslov plivanja tela u tečnostima...................6
Zaključak.......................................................7
Primena Arhimedovih otkrića.........................8
Literatura...........................................................9
Uvod
Biografija
Slika 1.Arhimed
Arhimed (grčki: Αρχιμηδης) (287,pne, - 212,pne,) grčki matematičar i astronom, iz Sirakuze na Siciliji; Smatra se jednim od najvecih matematičara, uz Njutna i Gausa. Prvi je izračunao broj π. Otkrio je zakon poluge, prvi dokazao zakon ravnoteže. ̎"O plivajućim telima " utvrdio principe hidrostatike. Sin je astronoma Fidije, koji je našao tačnu dužinu godine koja iznosi 365 dana i ¼ dana. Arhimed se bavio običnim, praktičnim problemima, koji su bili primjenjivani na mnogim mestima, od polja do rudnika, za razliku od nekih njegovih kolega. Najveću slavu stekao je svojim raspravama o zaobljenim geometrijskim tielima, čiju je površinu i zapreminu izračunavao složenom metodom bliskom današnjem infinitezimalnom računu.Ubijen je prilikom opsade Surakuse od strane Rimljana.Na nadgrobni spomenik priatelji i sunarodnici su mu postavili valjak sa loptom unutar njega, jer je Arhimed napisao dve knjige ″O lopti i valjku″.
Arhimedova otkrića
Arhimedov zakon
Arhimedov zakon glasi: na svako telo potopljeno u tečnost deluje sila potiska koja je jednaka težini istisnute tečnosti. T.j. telo potopljeno u tečnost biva lakše za koliko iznosi težina istisnute tečnosti. Ovaj zakon je osnovni zakon hidrostatike.On je opšti i važi za sve fluide, gasove ali je prvo otkriven kod tečnosti.
Slika 2. Arhimedov zakon-eksperiment
Sile u fluidima
Slika 3.Sile koje deluju na fluide
Na jedno telo u fluidu deluju dve sile i one predstavljaju kao vektori koji deluju na težište tela. Prtisak u homogenom fluidu se opisuje:
gde je ρflu gustina fluida, g Zemljino ubrzanje, V zapremina istisnute tečnosti (jednaka zapremini tela).
Takođe na telo deluje i sila teže koja za homogeno telo iznosi
gde je ρsol gustina tečnosti u kojoj je telo potopljeno.
Uslov plivanja tela u tečnostima
Neka je FA sila potiska, a FP sila težine tela. Uzrok potiska je postojanje gravitacije, kao i za težinu, pa sile imaju isti pravac a suprotan smer. Rezultanata ovih sila je istog pravca, a intezitet i pravac zavisi od toga koja sila je veća.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta