Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Nadzirani prevoz". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


S A D R Ž A J :
UVOD.................................................................................................2
NADZIRANI PREVOZ I ISPORUKA PREDMETA....................................3
Nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu.....................................................................3
Presretanje, prikupljanje i snimanje kompjuterskih podataka.............3
Ulazak u prostorije radi nadzora i isporuke predmeta i tehničko snimanje prostorija.............................................................................4
Tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta..........................5
Upotreba prikrivenih istražitelja i pouzdanika.....................................5
Simulirana prodaja i otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i simulirano primanje predmeta.......................................6
Pružanje simuliranih poslovnih usluga ili isporuka predmeta..............7
ZAKLJUČAK……………………………………………………………………….15
LITERATURA………………………………………………………………………16
U V O D
Nadzirani prijevoz i isporuka predmeta krivičnog djela provodi se na pogodan, prikriveni način koji ne razotkriva ili ugrožava sprovođenje posebnih dokaznih radnji.
Tokom nadzora i isporuke nadziranog prijevoza i isporuke predmeta krivičnog djela policija koristi odgovarajuće tehničke uređaje za pozicioniranje, nadzor i dokumentiranje. U svrhu izrade foto i video dokumentacije koriste se tehnički uređaji za prijenos i snimanje audio i video signala.
Na pogodan način policija vrši privremenu pohranu tehničkih snimaka nastalih tokom nadzora i isporuke nadziranog prijevoza i isporuke predmeta krivičnog djela i osigurava tehničke i programske preduslove za izradu cjelovite snimke i dokumentacije tehničkog zapisa.
Pomoću odgovarajućih tehničkih i programskih rješenja i alata policija provodi uvid u prikupljene i privremeno pohranjene tehničke snimke nastale tokom nadzora i isporuke nadziranog prijevoza i isporuke predmeta krivičnog djela i izrađuje foto i video dokumentaciju video zapisa koji predstavljaju dokumentaciju tehničkog zapisa.
NADZIRANI PREVOZ I ISPORUKA PREDMETA
NAČIN NADZORA I ISPORUKE POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI
a) Nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu
Nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu vrši se u prostorijama policije. Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija osigurava policiji tehničke uslove za sprovođenje nadzora i tehničkog snimanja telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu na način da vrši ukapčanje i transfer neobrađenih sadržaja i podataka od davatelja telekomunikacijskih usluga za nadziranu komunikaciju do prostorija policije.
Policija na pogodan način provodi privremeno elektroničko snimanje (pohranu) sadržaja i podataka nadzirane komunikacije za vrijeme trajanja posebne dokazne radnje u svojim prostorijama te osigurava tehničke i programske preduslove za obradu privremeno pohranjenog zapisa, snimanje i dostavu snimke i dokumentacije tehničkog zapisa. Pomoću odgovarajućih tehničkih sučelja policija vrši nadzor ostvarenih telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu te sastavlja sažetke nadzirane komunikacije koji predstavljaju dokumentacije tehničkog zapisa.
b) Presretanje, prikupljanje i snimanje kompjuterskih podataka
Presretanje, prikupljanje i snimanje kompjuterskih podataka provodi se prikriveno iz prostorija policije, odnosno drugih odgovarajućih prostora. Presretanje kompjuterskih podataka provodi se pomoću odgovarajućih programskih rješenja i tehničkih sučelja.
Policija na pogodan način provodi privremeno elektroničko snimanje (pohranu) presretanih i prikupljenih podataka za vrijeme trajanja posebne dokazne radnje u svojim prostorijama te osigurava tehničke i programske preduslove za obradu privremeno pohranjenih podataka, snimanje i dostavu snimke i dokumentacije tehničkog zapisa.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta