Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FAKULTET ZA USLUZNI BIZNIS
Univerzitet Educons
POSLOVNO I FINANSIJSKO PRAVO
SEMINARSKI RAD –
T E M A:
AKCIONARSKO DRUŠTVO
SADRŽAJ
UVOD ……………………………………………………………………… 3
POJAM I NASTANAK AKCIONARSKOG DRUŠTVA ………………... 4
VRSTE AKCIONARSKOG DRUŠTVA I NJEGOVI ORGANI ………. 6
NAČIN FUNKCIONISANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ……….… 7
PREDNOSTI I NEDOSTACI AKCIONARSKOG DRUŠTVA ………… 9
ZAKLJUČAK ……………………………………………………………. 10
LITERATURA ……………………………………………………………. 11
UVOD
Privreda svake nacionalne zajednice uključena je u međunarodnu robnu razmenu i izložena uticajima i promenama koje se dešavaju na finansijskim tržištima.
Finansijsko tržište je organizovan tržišni prostor na kome su ponuda i tražnja finansijsko-novčanih sredstava, na kome se formira cena finansijskih sredstava a zatim ona usmeravaju I plasiraju u najrentabilnije investicione projekte.
Finansijsko tržište se, u zavisnosti od predmeta poslovanja, definiše kao: novčano tržište, devizno tržište i tržište kapitala. Tržište kapitala kao deo finansijskog tržišta je specijalizovano tržište novčanih sredstava i hartija od vrednosti koje se dugoročno ulažu u najisplativije investicione projekte. Specijalizovano tržište kapitala na kome se trguje akcijama (akcijski kapital) i obveznicama (zajmovni kapital) je tržište dugoročnih hartija od vrednosti.
Investiranje, odnosno ulaganje novca u različite oblike hartija od vrednosti i trgovanje njima je veoma razvijeno u svetu i predstavlja veoma unosan posao. Putem izdavanja hartija od vrednosti mogu se pod vrlo povoljnijim uslovima pribaviti finansijska sredstva nego putem klasičnih kredita kod finansijskih institucija. Kao garant određenih hartija od vrednosti istovremeno se javlja i država, tako da one predstavljaju najsigurnije i najlikvidnije vrednosne papire.
POJAM I NASTANAK AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POJAM
“Akcionarsko društvo je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom”1, čiji osnovni kapital predstavlja zbir svih akcija. Akcije su trajni izvor finansiranja. Akcionari su suvlasnici srazmerno svom udelu u ukupnom akcionarskom kapitalu preduzeća, čime su istovremeno određena njihova i finansijska i upravljačka prava. Drugim rečima, vlasnici slobodnog novčanog kapitala kupujući akcije postaju suvlasnici u akcionarskom društvu ne odričući se vlasništva nad kapitalom (u preduzeću kapital ostaje vlasništvo ulagača - akcionara). Moguće je uneti i imovinu kao deo u akcionarski kapital (zemljište, patenti, pravo na rentu…) Pravo na deo ostvarenog kapitala (dividenda) pripada akcionarima srazmerno uloženom kapitalu.
NASTANAK
Da bi akcionarstvo moglo da funkcioniše u okviru tržišne ekonomije, moraju postojati određeni osnovni uslovi. Najpre:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta