Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Država". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ :
Uvod ..................................................................... 2
1. Funkcije države ................................................... 3
2. Država(podela) ................................................... 3
3. Elementi države .................................................. 3
4. Država kao organizacija ....................................... 4
Zaključak .............................................................. 10
4. Literatura .......................................................... 11
Uvod
Pre nego što se uhvatimo u koštac sa funkcijama, razmotrićemo šta uopšte znači sam pojam države. Država je organizacija vlasti koja monopolno raspolaže sredstvima za fizičku prisilu, i zato na određenim teritorijama prisiljava svoje stanovnike na poslušnost čime omogućuje bar relativnu društvenu bezbednost i sigurnost. Detaljnija analiza te definicije nam govori sledeće:
1. Država je organizacija vlasti. Čini je stručno osposobljen državni aparat koji je sposoban da brine o usvajanju i ostvarivanju državnih odluka. Taj aparat, pre svega, čine parlament, vlada, uprava, sudstvo i predsednik republike. Već sama ta činjenica govori nam da se država nalazi u središtu političkog 
2. Država ima monopol na sredstva za fizičku prisilu. Raspolaže dvema naoružanim organima koji jedini na njenom prostoru imaju pravo da uz pomoć oružja i sile obezbeđuju red i mir. To su policija i vojska. Vojska brine za spoljnu bezbednost države, za nedodirljivost njenih granica i tek u izuzetnim slučajevima (na primer, velikih nereda) i za unutrašnju bezbednost. Policija održava red i bezbednost unutar same države.
3. Država ima tačno određenu teritoriju na kojoj izvršava svoju vlast. Granice države su određene međunarodnim bilateralnim ugovorima između država koje se međusobno graniče. Državama koje imaju izlaz na more pripada i obalski deo mora koji je sastavljen iz unutrašnjih morskih voda (voda kraj obale i između ostrva) i teriotorijalnog mora koje od obale ne sme biti udaljeno više od 12 morskih milja. Iza teritorijalnog mora širi se otvoreno ili slobodno more koje ne pripada ni jednoj državi.
4. Stanovništvo države čine svi ljudi koji žive - stalno ili privremeno - na njenoj teritoriji. Pri tom moramo imati u vidu razliku između državljana i stranaca. Državljanstvo je posebna, pravno uređena veza između države i pojedinca. Dobijamo ga na osnovu državljanstva koje poseduju naši roditelji ili na osnovu svog rođenja u toj državi (bez obzira na državljanstvo naših roditelja). Jurisdikciji države na njenoj teritoriji nemaju potrebe da se pokoravaju samo predstavnici drugih država - ambasadori i diplomate koje štiti diplomatska nedodirljivost. Njih u slučaju kršenja zakona država udaljava i oni za kršenje zakona odgovaraju (ili ne) u svojoj državi.
5. Država obezbeđuje uređenje društva i njegovu bezbednost. Njena civilizacijska vrednost i smisao je dakle upravo u tome da odgovarajućim zakonodavstvom i obezbeđenjem osnovnih ljudskih prava i dužnosti pruži ljudima osećaj pripadnosti i relativnog zadovoljstva života u državi.
Jering je istraživao genezu države i zakone koji regulišu njen razvoj. Pošto je rimsko pravo za njega bilo izraz završenog državno-pravnog poretka, a ne prava u klici ili njegovom nastajanju, on je tražio drevno pravo u praarijevskim institucijama. Po njemu samom država i pravo imaju cilj zaštitu određenih interesa (opštedruštvenih, grupnih, pojedinačnih...).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta