Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brak i porodica". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VIŠA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH
STUDIJA ČAČAK
SEMINARSKI RAD
PREDMET: SOCIOLOGIJA
BRAK I PORODICA
Broj dosijea: 199-039-08
Beograd, mart 2009.
UVOD......................................................................................................................2
BRAK I PORODICA...............................................................................................3
ODREĐIVANJE OSNOVNIH POJMOVA.............................................................4
ISTORIJSKI OBLICI PORODICE..........................................................................7
FUNKCIJE PORODICE..........................................................................................9
PORODICA U SAVREMENOM DRUŠTVU........................................................9
PATRIHARHALNA PORODICA.........................................................................10
SAVREMENA PORODICA...................................................................................11
SRPSKA PORODICA............................................................................................12
PROCESI DEZORGANIZACIJE U SAVREMENOJ PORODICI........................13
ZAKLJUČAK..........................................................................................................16
LITERATURA.........................................................................................................17
Istinska i etička monogamna ljubav između dva bića, o kojoj je govorio i Engels, može se razviti i opstati samo između dva subjekta koji su ekonomski ravnopravni. Samo u takvoj zajednici može se doživjeti potpuna sreća i zadovoljstvo. Svaki drugi oblik "sreće", koji je kupljen sticanjem bolje đruštvene pozicije, i sklapanjem bračne veze, za bračni par može postati izvor razočarenja. Sve dok životna zajednica nije sagrađena na ekonomskoj nezavisnosti, koju možemo obezbijediti samo radom, to je isto kao i ranija eksploatacija tuđeg rada. Tu imamo posla s lažnim moralom i preživjelim odnosima.
U malograđanskoj porodici, o kojoj je tada pisao Marks, porodica je bila jedini oblik brige o djetetu.
Za zasnivanje braka i porodice, svakako, potrebna je ljubav, o kojoj je Marks govorio kao o varijabli, ali djeca zahtijevaju i više od toga: ona traže ljubav oba bračna druga, čak i onda kad ljubavi među roditeljima, možda, više i nema.
Odlučivanje o djetetu je slobodno, i to upravo zbog toga da bismo upozorili na to da se to odlučivanje ne tiče samo braka, već se radi o odgovornom odlučivanju bračnog para koji su roditelji djeteta. Odgovorno odlučivanje o djetetu uslovljeno je i emocionalnom zrelošću, usklađenošću karaktera i drugim uslovima koji, svi zajedno treba da omoguće da dijete ima topao dom u svakom pogledu, U tom smislu, takva odgovornost treba da vodi do čvršćh veza s djetetom, a ne da se zahtijevaju oštrije sudske mjere za zaštitu braka u kojem je umrla ljubav.
Porodica se definiše kao društvena ćelija i kao jedna od najsloženijih, najstarijih i najtrajnijih društvenih grupa.
Porodica je biološka i edukativna grupa. To je njena osnovna društvena sadržina od postanka do najnovijeg vremena.
Tek od druge polovine XIX veka kada su krupni društveni procesi, koji su se tada dešavali, prelamajući se kroz porodicu, doveli i do značajnih promena u porodičnim odnosima, počela su interesovanja i sociološka istraživanja porodice. Kao rezultat toga pojavio se niz teorija, od kojih su najpoznatije: tradicionalna, idealistička, utopistička, anarhistička i evolucionistička teorija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta