Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Definicija i sadržaj pojma vanredne situacije". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
Uvod 2
Određivanje, pojam i klasifikacija vanrednih situacija 3
Klasifikacija vanrednih situacija 5
Upravljanje vanrednim situacijama 6
Zaključak 8
Literatura 9
UVOD
Vanredne situacije su stare koliko i čovečanstvo. Izganstvom iz raja, prvi potomci su se našli okruženi, jednim ne toliko prijatnim okruženjem. Opasnosti su ih vrebale sa svih strana i samo oni, koji su imali mogućnost da ih predvide i da se adekvatno pripreme, opstajali su. Upravo, iz tih prvih pokušaja saživljavanja sa okruženjem, kroz vekove, danas se razvila jedna cela nauka, koja ima za cilj da unapredi, predvidi i zaštiti čoveka od mogućih opasnosti, a ako se one dese, da uspešno organizuje pravilno rukovođenje resursima kako bi izvršili brzu sanaciju, kao i da obezbedi mehanizam da se one ne ponove.
Jednoj vanrednoj situaciji uvek prethodi opasnost. Opasnost  ili Hazard je događaj, fenomen ili ljudska aktinost koja se pojavljuje u iznenadnom trenutku. Ukoliko u tom trenutku nismo u stanju da reagujemo ispravno, vanredna situacija  vrlo lako može da preraste u katastrofu.
Pažljivo analizirajući opasnosti u današnjem svetu, uočavamo da one mogu doći kako iz unutrašnjeg, tako i iz spoljašnjeg okruženja. Skoro da nema dana a da ne čujemo pojmove:  propadanje, štrajkovi, nesreće, vremenske nepogode, itd... Svi ovi pojmovi imaju jednu zajedničku stvar, a to je, da ukoliko se blagovremeno ne predvide, i ne dočekamo ih adekvatno spremni, dolazi do krize. Ukoliko nema jasno izdefinisanih procesa i procedura, trpe se nesagledive posledice a vanredna situacija prerasta u katastrofu, sa kojom se treba izboriti.
1. ODREĐIVANJE, POJAM I KLASIFIKACIJA VANREDNIH SITUACIJA
Postoji čitav kompleks uzajamno povezanih i zavisnih standarda koji odredjuju pravila i norme, načine, usmerene na obezbedjivanje sigurnosti stanovništva i objekata nacionalne privrede i prirodne sredine u slucajevima vanrednih situacija. Potpisanim državnim standardom, ovi normativi, poznati su pod nazivom GOST P 22.
Postoje 94 prihvaćena odredjenja po GOST P 22:
Vanredna situacija - situacija u kojoj za rezultat pojave uzročnika vanredne situacije na objektu dolazi do narušavanja uslova za život i rad ljudi, narušavanja nacionalne privrede i okoline.
Rizik od pojave vanrednih situacija - predstavlja verovatnoću pojave vanrednih situacija koja se odredjuje odgovarajucim parametrima.
Izvor vanredne situacije - opasna prirodna pojava, tehnogeni dogadjaj, zarazna bolest, usled koje dolazi ili može doći do vanrednih situacija.
Bezbednost u slučaju vanredne situacije - stanje zaštićenosti stanovništva, objekata privrede, okolne privredne sredine od opasnosti koje izaziva vanredna situacija.
Zaštita u slučaju vanrednih situacija - stanje u kome se sprečavaju, ili smanjuju negativne posledice vanredne situacije.
Opasnost u slučaju vanredne situacije - to je stanje u kome dolazi do pojave pogubnog uticaja izvora vanrednih situacija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta