Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet kao postmoderni fenomen". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA INFORMATIKA
TEMA:INTERNET KAO POSTMODERNI FENOMEN
SADRŽAJ:
Uvod……………………………………………………………………………………………………………………………………………3
Pristup internetu………………………………………………………………………………………………………………………..5
Internet adresa………………………………………………………………………………………………………………………….5
Internet protokoli……………………………………………………………………………………………………………………….6
Internet servisi…………………………………………………………………………………………………………………………..7
Napredno pretraživanje……………………………………………………………………………………………………………..8
www.krstarica.com....................................................................................................8
www.google.co.yu.....................................................................................................8
Korisničko ime………..………………………………………………………………………………..……………………………….9
Lozinka….………………….……………………………………………………………………………….……………………………..9
Mere zaštite na internet…………………………………………………………………………………………………………….9
Zaključak………………………………………………………………………………………………………………………………….12
Literatura………………………………………………………………………………………………………………………………….13
UVOD
Svet je postao veliko tržište,a s obzirom da živimo u eri informatike i moderne komunikacione tehnologije, prava i tačna informacija znači sve: Zauzeti što bolje mesto i što duže opstati na tržištu.Pojavom globalne mreže veliki broj informacija je postao dostupan široj populaciji, čime se i konkurencija na tržištu zaoštrava jer biva mnogo lakše postati i ostati u ''toku'', pratiti trendove i prilagonavati svoj proizvodni i usužni asortiman korisnicima.Naravno,tu su i ''obični'' korisnici koji Internet koriste za zabavu i kontakt sa rodjacima i prijateljima iz udaljenih mesta, što doprinosi da Internet postaje mreža globalnih razmera a ujedno i naša svakodnevna potreba.Procenjuje se da danas na mreži postoji oko 2 000 000 web site-ova.Još mnogo pre ove cifre javlja se potreba za servisom koji bi mogao da umesto korisnika pretraži postojeće stranice i u mnogome olakša potragu i dolazak do željenih informacija.Iz cele te priče dolazi do pojave i razvoja search engine-a bez koga bi danas bilo bukvalno ne moguće koristiti moć Interneta.
Slika 1.
INTERNET
Sažetak: Internet predstavlja mrežu više desetina miliona računara koji su međusobno povezani na različite načine. Svi ti računari, korišćenjem TCP/IP protokola međusobno komuniciraju. Na osnovu Internet adrese tačno znamo kom računaru je poruka upućena.
Internet svojim korisnicima nudi veliki broj usluga - servisa. Najčešće korišćeni servisi su: e- mail, World Wide Web (WWW), FTP, Newsgroups, Chat, servisi za pretraživanje.
Da bi se Internet mogao pouzdano koristiti, neophodno je sprovesti određene mere zaštite.
KLJUČNE REČI: PRISTUP INFORMACIJAMA, PROVAJDERI, IP ADRESA, INTERNET PROTOKOLI, SERVISI, MERE ZASTITE
Internet je globalna, svetska, računarska mreža koja okuplja stotine miliona korisnika širom sveta koji međusobno komuniciraju. Za Internet se često kaže da je mreža svih mreža. Internet se koristi u svim sferama života, od hobija do poslovnih informacija.
Godine 1961. ministarstvo odbrane SAD, odnosno Agencija američkog ministarstva odbrane za napredna istraživanja (Advanced Research Projects Agency, ARPA) dala je vodećim američkim univerzitetima zadatak da smisle i naprave računarski sistem, koji je trebalo da poveže američke univerzitete, kao centre znanja i vladine ustanove, kao centre odlučivanja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta