Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ciljevi i zadaci logistike preduzeća". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Saobraćajni fakultet
Doboj
Školska: 2009/010
LOGISTIKA U SAOBRAĆAJU
Seminarski rad iz predmeta
Tema :
Ciljevi i zadaci logistike preduzeća
Nebojša Domuz 163/08 Doc. dr Marko Vasiljević, dipl. inž. saob.
Smijer:Drumski i gradski saobraćaj mr Zoran Ristikić, dipl. maš. inž.
Grupa: A 1-3
Sadržaj
Uvod ................................................................................................................................ 3
Pojam logistike ....................................................................................................................................4
Istorijski razvoj logistike ........................................................................... 4
Logistika i njene razvojne faze................................................................... 5
Definicije logistike .....................................................................................7
Poslovna logistika ....................................................................................................... 8
Pojam poslovne logistike ........................................................................... 8
Značaj i uticaj poslovne logistike .............................................................. 9
Zadaci i ciljevi poslovne logistike ........................................................... 10
Karakteristike logističkog koncepta poslovanja .......................................11
Faktori organizacije poslovne logistike ....................................................11
Logistička preduzeća ................................................................................12
Zaključak .....................................................................................................................14
Literatura .................................................................................................................... 15
Uvod
Ovaj rad objašnjava koji su ciljevi i zadaci logostike preduzeća. Obradićemo pojam logistike njen istorijski razvoj i uticaj na razvoj saobraćajnih preduzeća, koja su se u velikoj mjeri brzo razvila , istorijski posmatrano, zahvaljujući logistici.
Takođe ćemo se upoznati sa primjenom i značajnim funkicijama kojima logistika utice na uspješno poslovanje preduzeća, kao i zadacima i ciljevima koje treba da ispuni logistika da bi to posmatrano preduzeće uspjesno poslovalo i ostalo konkurentno na tržištu, koje je sve okrutnije i bezobzirnije, jer nema posla za sve pa se oko ono malo posla što ima firme na razne načine bore, ne rijetko i nedozvoljenim sredstvima.
Pojam logistike
Istorijski razvoj logistike
- Logistika je bila prisutna još i u najstarijim vremenima,a naročito je bila prisutna prilikom velikih pokreta naroda.
- Najznačajnija primjena saznanja iz logistike prije nego što je sama riječ ušla u upotrebu svakako je na planu pripreme,podrške najrazličitijih vojnih aktivnosti o čemu svjedoče brojni istorijski zapisi.
- Većina vladara i vojskovođa u istoriji ne samo da su bili hrabre ličnosti već su imali i veoma dobar smisao za organizaciju vojske.Primjenjivali su logističke principe i prije postojanja logistike kao nauke što govori da promjena logističkih elemenata ne samo da ima korijene u prošlosti,nego se i održala do današnjih dana.
- U civilstvu logistika dobija na značaju početkom prošlog vijeka kroz rješavanje problema distribucije poljoprivrednih,transportnih i skladišnih problema.70-ih godina logistika prodire u proizvodnju 80-ih u oblasti trgovine i širenje kompjuterske tehnike 90-ih u koncentraciji roba a u današnje vrijeme u oblasti putničkog saobraćaja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta