Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alija Isaković - Pobuna materije". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA
SMER ZA SRPSKI/BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Pobuna materije
- Seminarski rad -
Samra Ljajić
Novi Pazar, septembar, 2010.
Uvod
Osnovnu i srednju školu pohađao je u Bitunji, Stocu, Zagrebu, Crikvenici, Pančevu i Beogradu, a Filozofski fakultet - Jugoslavenske književnosti i „srpskohrvatski jezik“, u Sarajevu. Bio geološki tehničar, prospektor urana, TV-scenarist, urednik časopisa „Život“, urednik edicije Kulturno nasljeđe BiH u sarajevskoj „Svjetlosti“.
Priredio je više djela muslimanskih pisaca i posebno prvu antologiju muslimanske književnosti „Biserje“ 1972, prvi izbor bosanskohercegovačkih putopisaca „Hodoljublje“ 1973, zbornik radova „Hasanaginica, 1774-1974“, anegdote Nasrudina-hodže 1984, te sa Hadžemom Hajdarevićem izbor iz časopisa „Behar“ 1900-1911 Nagrađivan za prozno i dramsko stvaralaštvo.
Pobuna materije
Tipološko određenje romana
Pobuna materije uistinu jeste usisala suvremnu ekološku svijest, jeste uz ostalo bazirana i na književnim ideologijama romana što se atribuira negativnim utopijskim vizija, ali to su samo dva od mnoštva idejnih koncepcija modernizma koje je ovaj novohistorijski kulturološki roman progutao u sebe, kako bi pokušao ispitati smisao modernističkog modela kulture i tehnološke civilizacije iz perspektive frajevski shvaćenog imaginitavnog telosa ka kojemu se one upravljaju.
Tipološko određenje Pobune materije kao kulturološkog novohistorijskog romana traži nešto šira pojašnjenja. Svoj tematski i problemski sloj ova vrsta romana u pravilu zasniva na utopijskoj priči koja konstruira mogućne projekcije budućnosti društva i kulture, pri čemu preispituje njihov aksiomatski sustav ili ukupan sistem vrijednosti iz optike cilja ka kojemu je usmjeren njihov razvoj. A to podrazumijeva korjenitu promjenu filozofije vremena i povijesti u romanu. Naime, namjesto antropocentričke, pozitivistički zasnovane filozofije vremena u čijoj osnovi se nalazi postulat da je ljudska historija jedina forma vremena, a konkretna historijska zbivanja jedina njegova sadržina, na kojoj se utemeljuje roman sa pričom o povijesti, u negativnim utopijama preovlađuju kosmološki i mistički filozofski sistemi. Oni polaze od pretpostavke da je ljudska povijest samo jedan isječak šireg kosmičkog vremena, jedna od bezbrojnih formi u kojima se manifestira vječnost, koja je osnovna i najviša sadržina svakog povijesnog vremena.
”Mi ne naučismo govor materije jerbo je materija bila odveć poslušna i trpeljiva. Mi smo, međutim, pogrešno razumijevali tu trpeljivost. U pitanju je bilo različito poimanje vremena. I danas je, naravno. Mi smo naivno zaokupljeni vremenom kao proživljenim iskustvom. Šta su naša iskustva? Materija kaže da vrijeme ne postoji... Ne šalim se. Vrijeme je nastalo tek s nama. Vrijeme je otkucaj srca, a srca je bezbroj, i bezbroj vrsta otkucaja, i svako ima svoje vrijeme. Ako uporediš zemljino vrijeme i naše, čudit ćeš se, u prvi mah: Zemljina sekunda je dvadeset i tri i po sata u našem računanju. Razumiješ? Vrijeme umire s nama. Glina i Bazalt istodobno traju u različitom vremenu i nikad se neće sresti, niti mogu zakazati sretanje. Niti se mogu vremenski razumjeti. Koliko kalendara ima u Ujedinjenim nacijama? Vrijeme je neodvojivo povezano sa prostorom i masom. Čak si mi ti jednom o tome govorio. S vremenom se može manipulirati kao s materijalnim stvarima.”
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta