Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Darovitnost". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA SMER-PEDAGOGIJA ODSEK-PSIHOLOGIJA
Tema: Darovitost
[1]
Uvod
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
istupu zadacima, o rezultatima i kreativnosti.
Darovitost kao opšta sposobnost divergentnog mišljenja (Wallach) Karakteristika koja se smatra važnom za postizanje stvaralačkog ponašanja jeste dispozicija za kreativnost. Slično kao što se u testovima inteligencije određuje opšta snalažljivost u problemima, pomoću testova kreativnosti mjeri se opšta sposobnost divergentne produkcije. Ova se sposobnost divergentne produkcije najčešće izražava kao fluentnost ideja i mjeri se različitim testovima koji ispitanike stavljaju u situaciju pronalaženja brojnih novih rješenja, ideja, uvida. Prema ovom shvatanju darovitosti darovit je onaj pojedinac koji pokazuje vrlo visoku sposobnost produkcije novih ideja, jer on ima najviše šansi da se razvije u produktivnog stvaraoca. Za razliku od psihosometrijske definicije koja je utemeljena na relativnoj stabilnosti inteligencije, kod darovitosti-kreativnosti značajno je otvaranje mogućnosti treninga, razvijanje osnovne sposobnosti. Ove mjere kreativnosti razočarale su u praksi. Darovitost kao visoka opšta ili specifična sposobnost (službena definicija) Nezadovoljstvo ograničenjima i slabom prediktivnošću opštih sposobnosti za darovito ponašanje dovodi do proširenja i promjena u definiranju darovitosti, koja je očita u definiciji višestruke darovitosti. Prema definiciji višestruke darovitosti, darovita i talentirana su ona deca koja su od stručne osobe identifikovana kao naročito sposobna za velika postignuća. Da bi mogla realizovati svoje mogućnosti i ostvariti maksimalan doprinos za sebe i za društvo, ta deca imaju potrebe za diferenciranim programima i obrazovnim uslugama koje znatno prelaze ono što omogućuje redovni školski program. Među decom koja su sposobna za visoka postignuća pripadaju ona koja pokazuju postignuće ili potencijalnu sposobnost u sledećim područjima (pojedinačno ili u kombinaciji): 1. opšta intelektualna sposobnost, 2. specifične sposobnosti za pojedino naučno područje, 3. kreativno i produktivno mišljenje, 4. sposobnosti rukovođenja, 5. specifične sposobnosti za pojedino umetničko područje, 6. psihomotorne sposobnosti (ples, sport, itd.). Definicija višestruke darovitosti ima prednost pred ranijima: obuhvata veći broj područja ljudske aktivnosti kao teren za ispoljavanje darovitog ponašanja. Glavni problem ove definicije je što takođe favorizuje »darovitost za školu«, dok se za predviđanje stvaralaštva pokazala značajnijom darovitost koja omogućuje primenu stečenog znanja, koja naglašava aktivnu upotrebu znanja za stvaranje nečeg korisnog i novog. Darovitost kao produktivno-kreativna sposobnost (Tannenbaum) Opažanja da naročite rezultate ne daju oni daroviti pojedinci koji nisu produktivni, ali ni oni čija produkcija u sebi ne sadrži nešto novo, originalno, neki novi doprinos, dovodi do shvatanja da darovitost uključuje ne samo produktivnost, nego istovremeno i kreativnost. Prema tome, darovitost je svojevrstan sklop osobina (sposobnosti, motivacije i kreativnosti) koji omogućuje pojedincu da postiže izrazito natprosečan rezultat (produkt) u nekom domenu ljudske delatnosti, a taj se produkt može prepoznati kao nov i originalan doprinos u toj oblasti. Dakle, darovita su ona deca koja pokazuju postignuće ili potencijalnu sposobnost za postignuće produktivno-kreativnog rezultata u nekom području. Ona imaju obrazovne potrebe koje prelaze okvire standardnog školskog programa i zahtevaju sadržaje, postupke i uslove
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta