Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aktuelni oblici ispoljavanja terorizma". Rad ima 33 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И ЗАШТИТУ
БАЊА ЛУКА
АКТУЕЛНИ ОБЛИЦИ ИСПОЉАВАЊА ТЕРОРИЗМА
- семинарски рад -
МЕНТОР: КАНДИДАТ:
Проф. др Милан Даничић Душко Опачић
Бања Лука, фебруар 2009. године
С а д р ж а ј(
Увод 3
1. ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРОРИЗМА 5
2. ЦИЉЕВИ ДИПЛОМСКОГ РАДА 9
3. УЗРОЦИ АКТУЕЛНИХ ОБЛИКА ТЕРОРИЗМА 10
4. КАРАКТЕРИСТИКЕ АКТУЕЛНИХ ОБЛИКА ТЕРОРИЗМА 13
5. КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕРОРИЗМА 18
6. СТРАТЕГИЈА И ТАКТИКА ТЕРОРИСТИЧКОГ ДЈЕЛОВАЊА 21
7.ОБАВЈЕШТАЈНИ РАД У СВРСИ ЗАШТИТЕ ДРЖАВЕ ОД ТЕРОРИЗМА 25
7.1. Метод уграђивања у терористичке колективитете 25
8. АНТИТЕРОРИЗАМ 28
ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ 30
ЛИТЕРАТУРА 32
У в о д
Тероризам представља изражен изазов глобалној безбједности и јавља се кao глобални безбједносни проблем. Томе су допринијели значајни геополитички догађаји и глобалне друштвене промјене, као резултати тих догађаја. Тероризам се може посматрати истовремено са више аспеката. Од свих аспеката најзначајнији су они аспекти који тероризам посматрају коа глобалну безбједносну пријетњу свијету, узимајући у обзир да је тероризам један од најопаснијих облика угрожавања безбједности држава, регија и међународне заједнице у цјелини, и као такав представља увјерљиву пријетњу безбједности (и опстанку) појединих држава и глобалну пријетњу безбједности међународне заједнице.
У историји човјечанства се као реперне тачке узимају ратови. Ратови су се водили због разних разлога( освајања и припајања туђих територија, освајања природних богатстава, радне снаге – робова, ... У свему овоме не смије се заборавити ни идеолошка основа многих ратова. Она је послужила за оправдање новог (старог) облика неконвенционалног ратовања. Разне политичке партије и покрети, организације, савези су искористили тероризам као легитимно право да се боре за остваривање својих циљева.
Мрежа Ал Каиде помјерила је све стандарде 11.септембра 2001.године и терористичка акција која је изведена тог дана као преломни догађај нашег времена. Та, ако се може рећи, изузетно координисана терористичка акција је одредила даљи ток дешавања на нашој планети. Ова акција је уједно показала у лошем свјетлу обавјештајно-безбједносни апарат САД, и до каквих посљедица може доћи када се такве агенције (успавају(. На овај начин отворено је ново поглавље у схватању тероризма. Напад који је тог дана изведен само је показао да се ниједна терористичка организација не смије подцијенити, и да ниједна држава, ма колико она била војно, политички или економски јака, није заштићена од терористичких напада.
Кроз цјелокупну историју цивилизације, један људски колективитет желио је да овлада над другим, да му преотме неопходне животне ресурсе или наметне ставове ради сопственог напретка, а уз то и да задржи извјесну власт над истима. У реализацији тог циља кориштени су многобројни начини, а углавном ратови као најсложенији облик примјене силе. У ту сврху организован је читав низ потребних институција за примјену силе као што су војска, полиција итд. Јачи су по природи ствари побјеђивали, али су каткада и слабији могли да се одбране и осујете непријатеља. Међутим, у основи овог насиља је човјекова особина да има моћ, односно власт, над другим човјеком, односно једног колективитета над другим.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta