Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ciklusi nemetala u prirodi". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet “Dzemal Bijedic“ Mostar
Nastavnicki fakultet
Odsijek: Hemija
SEMINARSKI RAD
Tema: Ciklusi nematala u prirodi
Novembar, 2010
Sadrzaj
Uvod .............................................................................................2
Azot ..............................................................................................3
Fosfor ...........................................................................................8
Kiseonik ......................................................................................13
Sumpor .......................................................................................15
Hlor .............................................................................................17
Bor ..............................................................................................18
Zakljucak .....................................................................................19
Literatura ....................................................................................20
UVOD
Ciklusi nemetala u prirodi je jako slozen proces kretanja pojedinacnih elemenata od atmosfere u tlo i obrnuto. Najznacajniji nemetali u prirodi kao i njihovo bitno kruzenje u prirodi su biogeni(makro i mikro)elementi.
Makroelemente cine(C, O, H, P, K, Ca, Mg i Fe)
Mikroelemente cine(B, Mn, Zn, Cu, Cl i Ni)
Kljucne rijeci:
Kruzenje, fosfor, hlor, sumpor, kisik, azot, nikl, bor..
2
AZOT
· Atomski broj:7
· Ar: 14.0067
· Grupa: 5
· Perioda: L
· Osobine: nemetal
· Agregatno stanje: gasovito
· Latinski naziv: nitrogenium
· Izotopi:
N-14 (zastupljenost u prirodi: 99.65 %)
N-15 (zasupljenost u prirodi: 0.35 %)
N-13 (sintetisan izotop)
Porijeklom je iz atmosfere ali se usvaja u mineralnom obliku i zato se svrstava u grupu mineralnih elemenata. Sastavni dio proteina, nukleinskih kiselina, fotosintetskih pigmenata, amina i dr. Spojeva koji cine osnovu zivota, pa hemija ovo elementa cini najvazniji dio agrohemije, odnosno ishrane biljaka. Znacaj azota je veci sto ga samo mali broj organizama moze koristit iz atmosfere gdje ga ima 78%.
3
Za prevodjenje molekularnog oblika azota do amonijaka i nitrata u kojem ga obliku biljke usvajaju potrebna je ogromna kolicina energije (949kJ). S druge strane azot se lahko vraca u molekularno stanje u kojem je najstabilniji, pa se lahko gubi iz tla gdje se njegova kolicina procjenjuje na ukupno 4x1014 t.
• Azot u tlu
Azot je u tlu u obliku organskih i neorganskih spojeva. Organski dio predstavljen je humusom i nepotpuno razlozenim biljnim i zivotinjskim ostacima. Zbog male kolicine u tlu a velikih potreba u ishrani biljaka u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji primjena azota gnjojidbom nezamjenljiva je agrotehnicka mjera. Ukupna kolicina azota u tlu zavisi od niza cinitelja kao sto su klima, vegetacija, topografija terena, starost tla...
4
• Gubitci azota u tlu
Mineralni azot tla zbog brze transformacije do nitrata lahko moze biti podvrgnut ispiranju iz tla. U uvjetima velike vlaznosti i descedentnog(silaznog) kretanja zajedno sa vodom ili difuzijom dospjevaju u podzemne tokove. Mineralni azot moze se jos gubiti iz tla volatizacijom kao amonijak u plinovitom obliku. Ta pojava zapaza se kod pH6-7 i porastom luznatosti i susenjem tla sve je izrazenija. Uzrok negativne bilance dusika mote biti i pojava denitrifikacije. To je hemijski ili mikrobioloski proces koji kod pH=5 uvjetuje redukciji nitrata do molekularnog dusika koji se u plinovitom obliku gubi iz tla.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta