Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Disleksija i disgrafija". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
UVOD
Biti ono što jesi da bi bio sposoban prihvatiti druge onakve kakvi jesu...
Marija Bratanić
U ovom tekstu dat je pregled bitnih obilježja poremećaja čitanja i poremećaja pisanja. Za pojavu poremećaja u čitanju korišten je termin DISLEKSIJA, a za pojavu poremećaja u pisanju termin DISGRAFIJA.
Poremećaji čitanja i pisanja javljaju se zbog nemogućnosti prisjećanja pisanih ili izgovorenih riječi, slova i glasova. Takva djeca imaju nečitak rukopis jer obrću slova i riječi u pisanju i govoru. Smetnje u čitanju često su povezane s poremećajima u pisanju. Uz to se mogu pojaviti i smetnje u orijentaciji u prostoru, u akustičkom i vizualnom zapažanju.
Poremećaji u vezi s čitanjem (disleksija) i pisanjem (disgrafija) su specifični oblici poremećaja u učenju. Djeca s poremećajima u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija), iako najbrojnija skupina, kod nas su još uvijek na margini interesa škole i odgoja.
Dijete koje će biti opisano u ovom radu pohađa četvrti razred, razred koji ove godine ponavlja zbog teškoća koje ima s čitanjem i pisanjem i izostanaka s nastave zbog boravka na Kliničkom centru Koševo. Opservacija koju sam uradila uz pomoć okupacionog terapeuta i medicinskog osoblja po mnogim obilježjima daje sliku djeteta sa poremećajem čitanja i pisanja.
POJMOVNO ODREĐENJE DISLEKSIJE
Šta je DISLEKSIJA?
Disleksija nije bolest. Ona je složeni sindrom ili skup osobina primanja, obrade i pohranjivanja informacija kod neke osobe zbog kojeg ona ima određen stil spoznavanja sebe i svijeta oko sebe. U tome su izvori teškoća, ali i nadarenosti o čemu svjedoče mnogi poznati disleksičari koji su ostvarili natprosječne rezultate u različitim područjima (Ines Galić-Jušić, 2004).
Ipak, ono s čime se svako dijete s disleksijom mora nositi su teškoće u savladavanju vještina čitanja i pisanja, te školskog gradiva. Ova vještina podrazumijeva tečno i pravilno čitanje, te tumačenje i razumijevanje pisanih poruka.
Naziv disleksija novijeg je datuma. Termin je nastao prema kriterijima opisa ponašanja osobe i funkcija koje su manjkave. Odnosi se isključivo na smetnje u djetetu. Ovaj termin je šireg međunarodnog karaktera.
Riječ disleksija nastala je iz grčke riječi »dys« (što znači slab, loš, neprimjeren) i riječi »lexsis« (jezik, riječi). Disleksija je, prema definiciji Orton Dyslexia Society, jedna od nekoliko teškoća u učenju. To je jezično utemeljen poremećaj konstitucijskog podrijetla koji obilježavaju teškoće u kodiranju pojedinih riječi, a koje obično odražavaju nedostatne sposobnosti fonološke obrade. Teškoće u dekodiranju pojedinih riječi su neočekivane s obzirom na dob i ostale kognitivne i akademske sposobnosti; one nisu rezultat općih razvojnih ili senzoričkih teškoća. Disleksija se očituje različitim teškoćama u različitim oblicima jezika, često uključujući uz probleme čitanja i ozbiljne probleme u stjecanju vještine pisanja. (Orton Dyslexia Society Research Comittee,1996).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta