Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Merenje i broj". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.DIPLOMSKI РАД ИЗ МЕТОДИКЕ РАЗВИЈАЊА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
МЕРЕЊЕ И БРОЈ
САДРЖАЈ:
1. Методика математике
Тешко је дати једноставну и сажету дефиницију математике, али једно је сигурно – математика је свуда око нас. Човек ју је испрва спонтано и постепено откривао захваљујући потреби да овлада природом и подреди је својим потребама. Упоредо са развојем друштва развијала су се математичка знања и математички појмови. Математичка знања настају из потребе човека да размерава земљу, да мери и размењује робу, да гради путеве, палате, гробнице, итд. Она је тада била само скуп искустава у решавању практучних проблема о бројевима и геометријским фигурама. За Питагорину теорему знали су стари Египћани, Вавилонци, Индијци и Кинези, али су је користили без доказа. У математику доказ уводе стари Грци, у четвртом и трећем веку пре нове ере и тада математика постаје наука.
Синтезом математике и дадактике настала је методика математике, наука која:
научним методама сређује оне садржаје математике који одговарају и омогућавају оствариваље циљева математичког образованња
одређује појам, повезаност, организационе и друге услове математичког образовања
Математика је ушла у све сфере људске делатности и то је више него довољан разлог да јој се да одговарајуће место у свим програмима васпитно-образовног рада и да се код деце предшколског узраста пробуди интересовање за математику, наравно, метода развијања математичких појмова морају бити прилагођене дечијем узрасту.
2. Метода математике и њен однос према другим наукама
Због нагле експанзије научних сазнања дошло је до одвајања научних области и настајања нових научних дисциплина, или спајањем двеју наука такође настају нове научне дисциплине.
Методика наставе математике врши методику трансформације математичких знања, то јест, на бази педагошког искуства и математичких сазнања нааучним методама одабира и прилагођава математичке садржаје потребама и могућностима оних који условљавају или користе математичка сазнања.
У зависности од узраста и степена математичког образовања методика математике може бити:
методика математике за предшколски узраст
методика почетне наставе математике од првог до четвртог разреда основне школе
методика математике за стручно образовање и професионално усмеравање, методика научног истраживања у математици
Најмлађа међу овим дисциплинама је свакако методика предшколске математике или методика развијања математичких појмова.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta