Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Globalni mediji". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Увод
Термин „медији”,чешће коришћен облик множине именице „медиј”,од латинске речи медиум-оно што се налази у средини,подразумева „разнолики скуп индустрија и пракси,од којих свака има своје методе комуникације,специфичне пословне интересе,ограничење и публику”.¹
Настанак медија везује се за прву размену информација међу људима,која је стара вероватно колико и сам човек.Говор,песма и мелодија су почетни медији уз помоћ којих је првобитни човек учио да функционише.Говор се снатра примарним медијем и он чини све друге медије.Уз човекову природну потребу да шири комуникацију почели су да се јављају нови медији.Ниједан нови медиј није поништио стари.Јесте га мало потиснуо,али га није угушио.
Са открићем цртежа и писма јавило се складиштење и архивирање информација.Пут до развоја штампе водио је преко технологије прављења папира у Кини,његовог усавршавања од стране Арапа,да би у 12.веку занат био пренешен у Европу.
До појаве телеграфа,једини начин за преношење порука на даљине,ако изузмемо примитивне начине као што је,на пример,техника димних сигнала,био је голуб писмоноша.Након овога,уз проналазак могућности за комуницирање дифузијом звука који се преписује Едисону,створен је нови медиј,радио.За разлику од штампе,он је брзо постао популаран вид информисања,јер су радио програме могли да прате неписмени и полуписмени,али и особе са оштећеним видом.
Проналаску „највећег од масовних медија” телевизије,претходио је проналазак филма.Овај медиј настао је кроз стварање привида „живих” или „покретних” слика на пројекционом платну,зиду или другој погодној површини.Људској природи нису одговарали почетни неми филмови,тако да је откриће бележења и чувања звука с краја 19.века знатно поспешило актуелност овог медија.
Ипак,ниједан од медија није постигао толики успех као телевизија.Прва телевизијска емисија је емитована 17.01.1927.године,а 1934.године је у Берлину започето прво редовно емитовање програма.Телевизија је врло брзо ушла у домове,клубове,радна места и постала „омиљени” вид забаве тадашњег човека,а и свих генерација које су уследиле.
Након телевизије,која је и даље,на почетку 21.века,вероватно најутицајнији медиј,широко се развила и даље се развија употреба интернета.Интернет представља ново комуникативно поље које подразумева другачије типове друштвених релација моћи.За разлику од телевизије,интернет „тражи” интеракцију,и у директној је зависности од корисника.
„Будућност модерног друштва и стабилност његова унутрашњег живота зависе великим делом од одржавања равнотеже између снаге техника општења и способности властите реакције појединаца”.² У межувремену од обљављивања ове књиге 60-их година 20.века,ова реченица ни најмање није изгубила на својој актуелности.Заправо,гледано из перспективе прве деценије 21.века,она изгледа као
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
¹Бригс А.,Кобли П.,Увод у студије медија,стр.5
²Маклуан,Разумевање медија,стр.56
чудесно предвиђање свега на чему се данас заснива модерни културни живот светске заједнице.На несрећу,чини се да та равнотежа на којој Маклуан инсистира већински није успостављена и читав културни курс превагнуо је у корист медија,који су скоро апсолутистички завладали животима већине светске популације.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta