Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Adaptacija dece na vrtić". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Садржај
1. Уводна разматрања
Адаптациони период детета на вртић, је један од главних предуслова за даљи опстанак у колективу. Пре него што ступи у колектив, дете расте и развија се у средини у којој је рођен. Средина за коју се сматра да је природна за почетну социјализацију је породица. Породица је један од најутицајних фактора за даљу социјализацију и адаптацију детета.
Уводно разматрање је започето причом о социјализацији, јер је социјализација предуслов адаптације детета. Адаптација се не односи само на прихватање вртића као установе у којој се борави, него и прихватање окружења у ком ће дете проводити временске периоде.
Као што је већ речено, социјализација је један од главних фактора адаптације детета.За адаптацију детета на вртић, поред правилне социјализованости, битан фактор је емотивни развој детета. У емотивном развоју детета, најбитнији фактор је развијање дететовог идентитета и његово схватање самог себе.
Породица је заслужна за почетни развој детета и његово схватање самог себе и света који га окружује. Пре поласка у вртић породица треба да припреми дете за одвајање, да зна како да се суочи и понесе са проблемима који могу настати при адаптацији, да схвате да је сарадња са васпитачем веома битна за адаптацију детета на вртић.
Такође је у раду затупљен истраживачки део. У истраживачком делу, представљено је истраживање, технике, инструменти и резултати истраживања.
Инструменти истраживања су анкетни листови и интервјуи. Резултати истраживања су обрађени кавлитативно и квантитативно.
2. Адаптација
Адаптација или прилагођавање представља укупност реакција, помоћу којих индивидуа модификује своју структуру или своје понашање у циљу прилагођавања условима одређене средине. Адаптација је општа, биолошка и социолошка способност која одликује свако живо биће и помаже му у опстанку.
Coцијална адаптација представља прихватање и излажење у сусрет захтевима друштва и усмеравање свог личног односа или неке групе, према другима, односно средини, без превеликог напора и трвења. Адаптација означава промену у начину опхођења према средини, која доводи до задовољавајућег прилагођавања датој средини.
Адаптација представља прилагођавање. Како би адаптација, односно, прилагођавање било успешно, потребно је задовољити све аспекте. Вртић је установа која детету треба да обезбеди средину у којој ће се дете осећати сигурно. Вртић је место где дете треба да упознаје свет око себе, стиче нова сазнања о себи и другим људима, стиче позитивна искуства, која ће му помоћи да се брзо и лако адаптира, не само на вртић, него на било коју ситуацију у будућем животу.
Aдаптација деце у установи представља довођење у везу њихових основних потреба са могућностима нове средине да их задовољи. Овај процес зависи од тога колико је сама средина прилагођена и прилагодљива дечјој природи, приступачна и богата условима за активно учешће деце. Процес адаптације зависи и од индивидуалних својстава, личности која се прилагођава, њеног дотадашњег развоја, екстровертности или интровертности и др.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta