Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza resursa na kojima se zasniva turizam u N.P. Krka". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
OPATIJA
ANALIZA RESURSA NA KOJIMA SE ZASNIVA TURIZAM
U N.P. KRKA
SEMINARSKI RAD
Kolegij: Gospodarenje resursima u turizmu
Nositelj: doc.dr.sc. Rade Knežević
R- broj : 005454 R-17
Opatija, listopad 2009.
SADRŽAJ:
UVOD
TURIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ U N.P. KRKA............................................1
ODRŽIVI RAZVOJ N.P. KRKA........................................................................2
TURISTIČKI RAZVOJ N.P. KRKA..................................................................3
UTJECAJ TURIZMA NA GOSPODARSKU ODRŽIVOST.............................4
UTJECAJ TURIZMA NA DRUŠTVENU ODRŽIVOST..................................6
UTJECAJ TURIZMA NA EKOLOŠKU ODRŽIVOST.....................................7
ZAKLJUČAK
LITERATURA
UVOD
U uvodu čemo reći nešto najosnovije o n.p. Krka pa cemo o njegovim resursima govoriti u seminarskom radu.Nacionalni park Krka je prostrano, iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća više sačuvanih ekosustava, lociran u središnjoj Dalmaciji, par kilometara od grada Šibenika. Nacionalni park Krka obuhvaća područje uz rijeku Krku koja kod Knina, teče kroz kanjon i stvara bučne slapove Krčić, Risnjak, Miljacku, Roški slap (26) i znameniti Skradinski buk (Slapovi Krke 46m). Nacionalni park Krka ima dva kulturno povijesna spomenika, Franjevački samostan na otoku Visovcu i manastir Krka. Ovaj nacionalni park krije i Skradin, gradić zaštićen kao spomenik kulture.
Visoravan, naglašeno ravna i odjednom sto, dvjesto metara ponora a dolje rijeka mirnih jezera. Fenomenalan prizor koji prati posjetitelja cijelim tokom i pogledom na veći je broj slapova i buketa slapova od kojih je najpoznatiji Skradinski buk. Posljednji vir Skradinskog buka je prvi susret Krke sa morem. Nizvodno od Skradina je Prokljansko jezero a na izlazu iz posljednjeg kanjona odvaja se desni rukavac koji je ustvari zaljev odnosno zaton po kome je i mjesto Zaton dobilo ime.
Visovac je smješten usred proširenja Krke, okružen brdovitim miljevačkim platoom i rupskim poljem. Hrid u obilju prirode koju su redovnici pretvorili u otok vegetacije, cvijeća, voća i povrća, neodoljivo privlači turiste.
Namjena mu je prvenstveno znanstvena, kulturna, odgojno - obrazovna i rekreativna, a turističke djelatnosti u ulozi su posjećivanja i razgledavanja.
Nacionalni park Krka proglašen je 1985. god. i sedmi je Nacionalni park Hrvatske.
PRIRODNI RESURSI N. P. KRKA
U bezvodnom kršu dalmatinske zagore, svoj put prema moru probila je rijeka Krka, prirodni fenomen krša. Izvirući u podnožju Dinare, na istočnom dijelu Kninskoga polja, probija se veličanstvenim kanjonom utječe u Jadransko more pokraj Šibenika. Sa potopljenim dijelom ušća, Krka je duga 72km. Zbog velike prirodne, znanstvene i kulturne vrijednosti, proglašena je nacionalnim parkom 1985. godine. Područje rijeke Krke obiluje tragovima drevne naseljenosti. Najstariji nalazi su još iz doba paleolitika. Arheološkim istraživanjima pronađeni su ostaci keramike, kremenih nožića i kostiju. Uz desnu obalu Krke, od Skradina prema Skradinskom buku, nalaze se ostaci vodovoda rimske Scardone, a na širem području i ostaci više starohrvatskih utvrda iz 14. stoljeća.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta