Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezbijednost BiH na putu ka evropskim integracijama". Rad ima 28 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.EMBED CorelDRAW.Graphic.12
SEMINARSKI RAD
Bezbijednost BiH na putu ka evropskim integracijama
Banja Luka, novembar 2007.
Uvod
S jedne strane, trebamo građanima objasniti u kakvom su odnosu politika i bezbijednost i da su oni, kao državljani BiH, važni za donošenje ključnih odluka, kako o politici tako i o bezbijednosti.
S druge strane, tu smo mi mladi političari, koji moramo voditi više računa o bezbijednosti naših građana ali i naše države, a to ćemo postići samo ako našim građanima obezbijedimo, ljepšu, sigurniju i bezbjedniju budućnost.
1. Istorijski razvoj bezbijednosti
Problematikom bezbijednosti bavilo se više nastavno naučnih disciplina.
Taj period je trajao sve do kraja Drugog svjetskog rata, kada su se stvorili uslovi za nastanak jedne nove discipline koju su nazvali "osnovi bezbijednosti " .
U prošlosti se o bezbijednosti nije mnogo vodilo računa, niti je teorijski obrađivana.
Danas postoji potreba za jednom novom nastavnom disciplinom koja će cjelovito izučavati :
sve izvore i oblike ugrožavanja
nosioce ugrožavanja
načine zaštite od oblika i nosilaca ugrožavanja.
Na nastanak osnova bezbijednosti, uticale su društvena i naučna potreba i veći broj faktora, a najznačajniji su:
1) sve brojniji i destruktivniji oblici ugrožavanja, pojedinačne i kolektivne
bezbijednosti
2) dinamičnost i složenost društvanih odnosa, prirodnih i tehničkih
događanja koji su u uzročno posljedičnoj vezi sa problemima unutrašnje
i spoljašnje bezbijednosti građana države i međunarodne zajednice;
3) postignut stepen znanja i informacija, kako o izvorima i oblicima
ugrožavanja društva, tako i o potrebi uspostavljanja efikasnog sistema
integralne zaštite.
Razvoj ove discipline imao je dvije faze:
I faza je - integracija znanja u druge nauke i
II faza je - diferencijacija znanja u pogrešnu nauku.
1.1. Odnos osnova bezbijednosti i drugih n.n. disciplina
Postoji direktna i indirektna veza između osnova bezbijednosti i drugih nastavno- naučnih disciplina.
Na primjer: veza osnova bezbijednosti i
društveno - političkih - ekonomskih i međunarodnih odnosa - koji
su osnova organizovanja i funkcionisanja bezbijednosti;
vojnih nauka - geopolitike - geostrategije - pri izučavanju spoljnog
oblik ugrožavanja i zaštite;
kriminologije - kriminalistike - pri izučavanju unutrašnjeg oblika
ugrožavanja i zaštite;
ustavnog prava - pri izučavanju osnova organizacije i funkcionisanja
sistema bezbijednosti i zaštite ljudskih prava.
Najdirektnija veza postoji sa naučnim oblastima kriminalistike i kriminologije, čiji naučni fundamenti za kvalifikovano obavljanje poslova predstavljaju upravo osnovu bezbijednosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta