Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dejstvo prednje - bočnog mišićnog zida". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD
Miologija jeste nauka o mišićima. Mišić (musculus) je organ čije su glavne odlike sposobnost grčenja (kontrakcije) i opuštanja (relaksacije). U ljudskom ih tijelu ima više od 500, a zajedno s kostima oni pokreću ljudsko tijelo te čine sustav organa za kretanje. Mišićno tkivo se razvija iz srednjeg klicinog lista, mezoderma. Po svojoj građi mišići su poprečno-prugasti, skeletni, srčani i glatki. Poprečno-prugaste mišiće i srčani mišić izgrađuju mišićni snopovi koji su međusobno odvojeni vezivnim pregradama (perimisium). Svaki mišićni snop izgrađuju poprečno-prugasta mišićna vlakna koja se pružaju paralelno jedna uz druga, međusobno razdvojena finim vezivnim pregradama (endomisium). Mišićna vlakna imaju tanki omotač (sarkolema). Svako mišićno vlakno ispunjeno je citoplazmom (sarkoplasma) u kojoj se nalazi veliki broj jedara. U sarkoplazmi se nalaze tanke niti, miofibrile koje su nosioci kontraktilnih osobina mišićnog vlakna. Izgled poprečno-prugastih mišićnih vlakana potiče od miofibrila koje poseduju šira tamna i uža svetla polja. 
MIŠIĆI TRBUHA (Ventralni mišići)
(slika 1)
Mišići trbuha zatvaraju prostor između donjeg otvara grudnog koša i zdjelice. Grade snažan i elastičan trbušni zid koji ima dvostruki zadatak: održava trbušne organe i utječe na njihov rad i pokreće grudni koš prema zdjelici i obrnuto. Mišići trbuha su parni mišići i sastaju se duž srednje linije koja ima poseban naziv: bijela linija. Otprilike, na sredini te bijele linije nalazi se pupak. Trbuh je važan dio tijela i trebalo bi više paziti i brinuti se o njemu. S obzirom na to da se najviše ističe, valja mu posvetiti posebnu pažnju. Oblikuju ga trbušni mišići s prednje strane tijela između rebrenog dijela skeleta, zdjelice i kralježnice. To su snažni, plosnati i široki mišići koji oblikuju prednju, postraničnu i stražnju trbušnu stijenku te kao steznik obavijaju unutarnje organe trbušne šupljine. Uz funkciju zaštite unutarnjih organa, regulacijom unutarnjeg pritiska trbušni mišići potpomažu važne životne funkcije, poput disanja, kašljanja te fiziološke funkcije (defekacija, uriniranje). Važnu ulogu imaju i u stabilizaciji, pokretljivosti i očuvanju funkcije kralježnice, što čovjeku omogućava stabilnost pri kretanju.
Mišići trbuha dijele se u dvije grupe prednje-bočnu i zadnju. U prednje-bočnu spada 5 mišića, 3 bočna i 2 prednja.Ovi mišići pregibaju grudni koš prema karlici i obrnuto, karlicu prema grudnom košu.
MIŠIĆI PREDNJE - BOČNE GRUPE TRBUHA
(slika 2)
Ovu grupu čine pravi trbušni mišić (m.rectus abdominis), a bočno su mišići poredani u tri sloja, na površini je spoljašnji kosi trbušni mišić (m. obliguus abdominis externus), u sredini je unutrašnji kosi trbušni mišić (m. obliquus abdominis internus), a najdublje je postavljen poprečni trbušni mišić (m. transversus abdominis). Ovi mišići su široki i pljosnati a njihovi unutrašnji krajevi nastavljaju se širokim i pljosnatim tetivama (aponeuroze), koje oko pravog mišića trbuha grade tetivni omotač (vagina m. recti abdominis). Duž središnje linije trbuha apeneuroze grade uzdužnu tetivnu tvorevinu, bijelu liniju (linea alba). Mišiće prednje-bočne grupe trbuha inerviše šest posljednjih međurebarnih živaca (VII-XII), a oni svojim tonusom održavaju trbušne organe u fiziološkom položaju, dok svojom kontrakcijom učestvuju u disanju, pražnjenju mokraćne bešike i creva, porođaju, povraćanju. Na prednje-bočnom trbušnom zidu postoje osetljiva mjesta u predjelu kojih mogu da nastanu kile (herniae). Najvažnija osetljiva mesta prednjebočnog trbušnog zida su preponski kanal (canalis inguinalis) i butni prsten (anulus femoralis).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta