Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.DIPLOMSKI RAD
TEMA: AKCIJE
Beograd, jul 2010.
SADRŽAJ
UVOD...................................................................................................................... 4
Hartije od vrednosti ................................................................................... 4
Ključni tipovi hartija od vrednosti ................................................ 5
Ključne hartije od vrednosti tržišta novca ...................... 5
Državne obveznice ......................................................... 6
Komercijalni dikument ................................................... 6
Negocirajući sertifikati depozita ..................................... 7
Hartije od vrednosti na tržištima strane valute ............... 7
Ključne hartije od vrednosti na tržištu kapitala ............................ 8
Obveznice ....................................................................... 8
Državne obveznice ......................................................... 8
Opštinske obveznice ....................................................... 9
Korporativne obveznice .................................................. 9
Međunarodne obveznice ............................................... 10
Akcije ........................................................................... 10
Međunarodne akcije ..................................................... 11
Velike berze hartija od vrednosti ................................................ 11
Akcija .......................................................................................................... 12
Vrste akcija ................................................................................................ 16
3.1. Akcije na ime ................................................................................. 16
3.2. Akcije na donosioca ......................................................................... 16
3.3. Obične akcije .................................................................................. 16
3.4. Prioritetne akcije .............................................................................. 17
Vrste emisije akcija ................................................................................... 20
Akcijski kapital ........................................................................................ 22
Berzanska valorizacija akcija ................................................................. 24
Tržišna cena akcija ................................................................................... 25
Rizik kod hartija od vrednosti ................................................................ 26
Procena akcija .......................................................................................... 27
Prava iz akcija ........................................................................................ 28
ZAKLJUČAK ...................................................................................................... 32
LITERATURA ..................................................................................................... 33
UVOD
Kroz ovaj rad prikazaću sve što je bitno za akcije , a to su : hartije od vrednosti, pojam akcija, vrste akcija, vrste emisije akcija, akcijski kapital, berzanska valorizacija akcija, tržišna cena akcija, rizik kod hartija od vrednosti, procenu akcija i prava iz akcija.
Hartije od vrednosti
Hartija od vrednosti je pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuni obavezu , koja je upisana na navedenoj ispravi njenom zakonitom imaocu .Hartija od vrednosti je uvek i samo, pismena isprava,hartija od vrednosti sadrži pismenu obavezu izdavaoca kao i da se pismena obaveza, koja je uneta u hartiju od vrednosti, mora po zakonu ispuniti, zakonitom imaocu navedene hartije . Sem navedenih zakonskih elemenata hartije od vrednosti, navedene pisane berzanske isprave odlikuju se , takođe, još nekim važnim odlukama. To je načelo inokorporacije, koje se ogleda u tome, da se pravo, koje je pismeno konstatovano na hartiji, ne može ostvariti na drugi način, već samo upotrebom hartije.Tkođe bitno svojstvo hartije od vrednosti , odnosi se na visok stepen formalne strogosti hartije od vrednosti, što praktično znači, da hartija od vrednosti, koja ne poseduje sve bitne elemente ne postoji, jer su hartije od vrednosti strogo formalne isprave.Ova pisana isprava treba da poseduje sposobnost za promet negočijabilnost.
Prema načinu određivanja poverioca hartija od vrednosti
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta