Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Visoka poslovna škola
Čačak
SEMINARSKI RAD
Tema: Akcionarsko društvo
Decembar, 2009.
Čačak
Uvod
Akcionarsko društvo je najpoznatije i najznačajnije društvo kapitala. Ono je oblik institucionalnog organizovanja brojnih preduzeća u svetu. Skoro da nema velikog preduzeća u razvijenim zemljama tržišne privrede a da nije organizovano kao akcionarsko društvo.
Akcionarsko društvo se može definisati jao preduzeće (privredno društvo) koje osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica, pod zajedničkom firmom, radi obavljanja određene delatnosti. Osnovna glavnica (kapital) tog preduzeća je unapred definisana i podeljena je na akcije određene nominalne vrednosti.
Akcionarsko društvo kao subjekt privređivanja ima sopstvenu pravnu – poslovnu sposobnost. Njegova prava i obaveze se razlikuju od prava i obaveza lica koja ga sačinjavaju. Kao pravno lice može da poseduje sopstvenu imovinu i da samostalno stupa u pravni i poslovi promet, da ima svoju firmu, da se obraća sudu, da vrši promet hartija od vrednosti, itd.
Iako po pravilu ima više osnivača, ovo društvo može da osnuje i jedno lice, pravno ili fizičko. U tom slučaju ono se zove jednopersonalno akcionarsko društvo. Osnivanje akcionarskog društva nastaje ugovorom o osnivanju kada ga osniva više pravnih lica. Kada se kao osnivač javlja samo jedno lice, osnivanje ovog društva vrši se odlukom o osnivanju.
1
Akcionarsko društvo se može osnivati na dva načina :
sukcesivno – osnivanje se javlja onda kad osnivači upućuju javni poziv za upis i otkup emitovanih akcija društva. U tom slučaju otkup ovih akcija pored osnivača vrše i treća lica.
Simultano – osnivanje se javlja u slučaju kada osnivači sami otkupe emitovane akcije društva i kada se ne upućuje javni poziv za otkup akcija.
Kao institucionalni oblik organizovanja preduzeća, akcionarsko društvo ima sledeće bitne karakteristike : ima svojstvo privrednog ( trgovačkog ) društva bez obzira na delatnost kojom se bavi, ima status pravnog lica , ima osnovni kapital podeljen na jednake delove – akcije, i ima sopstvenu obavezu i odgovornost prema trećim licima. Tu obavezu i odgovornost nemaju suvlasnici preduzeća koji poseduju njegove akcije.
Karakteristike korporacije kao složenog oblika organizacije – korporacija je po svom ustrojstu i opredeljenju, akcionarsko društvo. Kao jedno preduzeće korporacija ima sve što i druga preduzeća. Delovi korporacije nemaju ni svoje upravljačke organe. Bez obzira na veličinu, ona predstavlja obračunsku organizaciju sa društvom. Ukoliko vlasnik akcija želi da ih proda potrebno obavestiti subjekte koji vrše kupoprodaju akcija, berzu i brokere.
Akcionarsko društvo pri osnivanju pribavlja potrebni kapital – osnovnu glavnicu. Utvrđena glavnica podeljena je na delove – akcije jednake vrednosti čija se visina određuje pravilima ( statutom ) društva.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta