Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Buka". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.B U K A
- seminarski rad -
Sadržaj:
Uvod ................................................................................................................................... 3
1. OPŠTI POJMOVI O BUCI ............................................................................................ 4
1.1. Šta je to buka ................................................................................................... 5
1.2. Vrste buke ....................................................................................................... 5
1.3. Koga ugrožava buka ....................................................................................... 7
1.4. Izvori buke ...................................................................................................... 9
2. ŠTETNO DEJSTVO BUKE NA ČOVEKA ................................................................ 10
2.1. Način delovanja buke na čoveka ................................................................... 10
2.2. Reagovanja čovečijeg organizma na buku .................................................... 10
3. ZAŠTITA OD BUKE ................................................................................................. 11
Literatura .......................................................................................................................... 12
Uvod
Sa porastom stanovništva i prenaseljenošću gradova, brzim tempom industrijskog razvoja i stvaranjem velikih industrijskih centara, modernizacijom i automatizacijom životnih uslova i usluga, ljudi se iz dana u dan sve više suočavaju sa problemima buke. Na savremenog čoveka, koji živi u urbanim sredinama, više činilaca negativno utiče. Komunalne službe, saobraćaj i koncentracija industrije, iako olakšavaju način života i podižu opšti standard ljudi, donose i specifične probleme. Veoma intezivno se proučava buka i njeno štetno dejstvo na čoveka, tako da su se poslednjih godina pokazali i rezultati ovakvih istraživanja. Tokom poslednje dve-tri decenije publikovane su brojne knjige i brošure, štampano je mnogo članaka i prikaza o delovanju buke i zaštiti od nje, dok je na međunarodnom nivou doneto niz propisa, standarda i preporuka u kojima se tretiraju problemi buke.
1. OPŠTI POJMOVI O BUCI
Buka je naročito poslednjih decenija jedan od osnovnih uzroka kompleksnog oštećenja zravlja, ponajviše u industrijski razvijenim zemljama. Sve veća prerada dobara, sve brojnije i brže saobraćajne veze i sve šira primena pomoćnih uređaja u komunalnoj sredini, omogućavaju udobniji način života ali istovremeno dovode i do svoje negacije, to jest do ugroženosti čovečijeg zdravlja.
Slika 1.1. Saobraćajna buka prati čoveka i na radu i na odmoru.
Na osnovu istraživanja ustanovljeno je da buka šteti zdravlju i dovodi do čitavog niza oboljenja. Nekada se verovalo da je dejstvo buke ograničeno na organ sluha, ali danas je dokazano da je njeno dejstvo mnogo složenije. Buka ozbiljno pogađa nervni sistem, i to kako centralni, tako i vegetativni, a preko ovoga utiče na srce, krvne sudove, krvni pritisak, digestivni trakt i mnoge druge organe i tkiva, u kojima izaziva promene i funkcionalne smetnje.
Pored direktnog štetnog dejstva na zdravlje čoveka, buka posredno utiče na rezultate rada, i to što je jača sve vidnije i značajnije. Smanjenjem produktivnosti rada, povećanje broja grešaka i povreda na radu evidentno je u svim delatnostima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta