Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Informacijsko komunikacijski model korištenja fondova europske unije u svrhu regionalnog razvoja (hr)". Rad ima 155 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN
Dejan Radat
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI MODEL KORIŠTENJA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U SVRHU REGIONALNOG RAZVOJA MAGISTARSKI RAD
Varaždin, 2007.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI MODEL KORIŠTENJA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U SVRHU REGIONALNOG RAZVOJA MAGISTARSKI RAD
Varaždin, siječanj 2007.
-2-
PODACI O MAGISTARSKOM RADU
Ime i prezime Datum i mjesto roñenja Naziv fakulteta i datum diplomiranja Sadašnje zaposlenje Dejan Radat 30.06.1974. godine, Varaždin Fakultet prometnih znanosti Zagreb, 16.02.1999. Elektrostrojarska škola Varaždin
-3-
PREDGOVOR
I
SADRŽAJ:
II
5. Regionalni razvoj i informatizacija ............................................................. 67 5.1
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
............................................ 74 5.3.1. Projekt „ One stop shop“ .......................................................... 74 5.3.2. eVlada (eGoverment) ............................................................... 77 5.3.3. eUprava .................................................................................. 78 5.3.4. ePravosuñe ............................................................................. 80 5.3.5. Dostupnost javnih usluga na internetu ...................................... 82 5.4. Utjecaj informatizacije na regionalni razvoj ...................................... 83 5.4.1. Informatizacija i obrazovanje .................................................... 83 5.4.2. Informatizacija i poduzetništvo ................................................. 87 5.4.3. Informatizacija i regionalni razvoj ............................................. 89 5.4.4. Informatizacija i fondovi Europske unije .................................... 92 6. Informacijsko- komunikacijska potpora korištenju sredstava iz fondova Europske unije .................................................................................. 94 6.1. Konceptualno modeliranje .............................................................. 95 6.1.1. Grafički prikaz modela entiteti- veze.......................................... 96 6.1.2. Izrada modela entiteti- veze ..................................................... 97 6.2. Informacijsko- komunikacijski model za potporu korištenja sredstava iz fondova Europske unije......................................................................... 98 6.2.1. Preduvjeti za korištenje sredstava fondova Europske unije ....... 102 6.2.2. Osmišljavanje i provedba projekata koje sufinancira Europska unija ...................................................................................................... 102 6.2.3. Prijedlozi za uspostavu informacijsko - komunikacijskog modela u regiji............................................................................................... 107 6.2.3.1. Opis problema .................................................................... 107 6.2.3.2. Postupak pisanja i prijave projekta ....................................... 108 6.2.3.3. Planiranje informacijskog komunikacijskog modela ................ 109 6.2.3.4. Opis poslovnih procesa ........................................................ 110 6.2.3.5. Modeliranje dijagrama aktivnosti .......................................... 115 6.2.3.6. Model entiteti veze .............................................................. 122 6.2.3.7. Relacijski model .................................................................. 124 6.2.4. Implementacija projekta......................................................... 126 6.2.5. Sustav za upravljanje bazom podataka.................................... 127 7. Zaključak................................................................................................... 128 Popis literature ............................................................................................. 132 Sažetak.......................................................................................................... 137 Summary ....................................................................................................... 138 Životopis........................................................................................................ 139 Biography ...................................................................................................... 140
III
Popis slika, tablica i grafikona
Popis slika:
Slika 1.: BPD država članica EU (EU25)........................................................ 8 Slika 2.: NUTS II regije Europske unije ...................................................... 10 Slika 3.: Postupak odabira i odobrenja programa te dobivanja sredstava iz fondova Unije. ......................................................................................... 11 Slika 4. NUTS II i NUTS III regije Republike Hrvatske................................. 14 Slika 5.: Struktura INTERREG III............................................................... 37 Slika 6.: Usporedba postupka otvaranja poduzeća prije i nakon implementacije projekta OSS ........................................................................................... 76 Slika 7.: Podsustavi projekta ePravosuñe ................................................... 81 Slika 8.: eUsluge grañanima i poslovnim subjektima................................... 83 Slika 10.: Utjecaj socijalnih trendova, inovativnosti i zakonskog okvira na organizaciju javnih službi: uloga elektroničkog poslovanja .......................... 91 Slika 11.: Promjene uzrokovane upravljanjem i implementacijom EU strukturne politike .................................................................................... 93 Slika 12. Informacijski sustav uporabe EU fondova..................................... 94 Slika 13.: Čitanje veza .............................................................................. 97 Slika 14.: Vezni entitet projekt_partner...................................................... 97 Slika 15.: Tijek informacija od poziva za prikupljanje projektnih prijedloga do potpisivanja ugovora o sufinanciranju...................................................... 105 Slika 16.: Tijek informacija od početka projekta pa do njegova zaključivanja i objave rezultata ..................................................................................... 106 Slika 17.: Dekompozicijski dijagram informacijsko komunikacijski model za podršku korištenju sredstava iz fondova Europske unije u svrhu regionalnog razvoja .................................................................................................. 109 Slika 18.: Dijagram tijeka podataka procesa „ Prikupljati informacije o fondovima EU, partnerima i natječajima” ................................................. 111 Slika 19.: Dijagram tijeka podataka procesa „ Definiranje projektnog prijedloga”............................................................................................. 112 Slika 20.: Dijagram tijeka podataka procesa „ Pisanje projekta” ................ 113 Slika 21.: Dijagram tijeka podataka procesa „ Prijava projekta”................. 114 Slika 22.: Akcija (Action state) ................................................................ 116 Slika 23.: Početna točka (Initial state) ..................................................... 116 Slika 24.: Završna točka (Final state)....................................................... 116 Slika 25.: Odluka (Decision).................................................................... 117 Slika 26.: Tranzicija (Fork) ...................................................................... 117 Slika 27.: Tranzicija (Join) ...................................................................... 118 Slika 28.: Model „ Prikupljati informacije o fondovima EU, partnerima i natječajima” .......................................................................................... 119 Slika 29.: Model „ Definiranje projektnog prijedloga” ................................ 120 Slika 30.: Model „ Pisanje projekta” ......................................................... 121 Slika 31.: Model „ Prijava projekta” ......................................................... 122 Slika 32.: Model entitet veze sustava uporabe EU fondova........................ 123 Slika 33.: Relacijski model sustava uporabe EU fondova ........................... 125
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta