Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Optimizacija proizvodnog procesa". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKI MENADŽMENT KRUŠEVAC
PREDMET: Organizacija proizvodnje
SEMINARSKI RAD
Tema:
Optimizacija proizvodnog procesa
Vrnjačka Banja, decembar 2006
Sadržaj
Uvod 1. Optimalna veličina serije 2. Stepen iskorišćenja kapaciteta mašine 3. Trajanje proizvodnog ciklusa 4. Merenje i normiranje rada Zaključak Literatura
1 3 4 8 9 12 13
2
Uvod
Osnovni podaci o pilot fabrici
Živimo u vremenu kada se novim tehnologijama unapredjuju proizvodni procesi. U ovom radu razmotrićemo i objasniti temu i opisati ceo tehnološki postupak “Tanjir opruge 206-77010” koji je obrađen u pogonu Preseraja u fabrici “Prva Petoletka”. Ova fabrika je osnovana još 1949. godine kao preduzeće ya proizvodnju hidrauličnih i pneumatskih uređaja. Raspolaže sa preko 200000 metara kvadratnih poslovnog prostora, 4000 alatnih mašina, 7000 radnika i nalazi se u ulici Cara Dušana 101 u Trsteniku. Proizvodni program “Prve Petoletke” čine hidraulički i pneumatski uređaji i sistemi za prenos energije, upravljanje, mehanizaciju i automatizaciju mobilnih sredstava, mašina, postrojenja i procesa kao i zaptivni elementi, priključni elementi, elektronski sklopovi.
3
U okviru ovog rada biće obrađena izrada jednog od proizvoda koji je sastavni deo programa PPT - Kočna tehnika. Konkretno se radi o proizvodu " Tanjir opruge 206 - 77010 " koji se izrađuje procesom izbijanja na ekscentar presi.
1. Optimalna veličina serije
Optimalna veličina serije je ona veličina serije za koju su troškovi proizvodnje po jedinici minimalni. Ovo je održiva tvrdnja uz predpostavku da zbir ostalih elemenata troškova po jedinici proizvoda ne zavisi od veličine serije. Analitički kriterijum: T = t1 + t2 → min, gde je t1 – troškovi pripremno-završni ( din/god ), a t2 - troškovi skladištenja ( din/god ). Pripremno-završni toškovi se izračunavaju: t1 = (p/ x) ٠Cp3, a troškovi skladištenja: t2 = x/2 ٠((p - q)/ p) ٠CS, gde su: x – veličina serije (kom/ser) p – godišnja potrebna količina proizvoda, delova (kom/god) Cp – troškovi pripremno-završni za jednu seriju (din/ser) Cs – troškovi skladištenja po jedinici proizvoda za godinu dana ((din/kom.god) ٠ ser) p – dnevne potrebe u odgovarajućem proizvodu, delu (kom/dan) q – dnevna proizvodnja u odgovarajušem proizvodu, delu (kom/dan). Sledi: T = t1 + t2 = (p/ x) ٠Cp + x/2 ٠((p - q)/ p) ٠CS Grafički bi to izgledalo na sledeći način:
4
Optimalna veličina serije ( serija lansiranja ) se u okviru PPT Kočna tehnika definiše kao odnos sume svih pripremno - završnih vremena (Σ Tpz) i sume svih komadnih vremena (Σ Tk) potrebnih za izradu određene pozicije koji je uvećan za odgovarajući korektivni faktor K. (Σ Tpz / Σ Tk) ٠ K K = 20 - ustaljeni korektivni faktor dobijen na osnovu teorijskih i iskustvenih ispitivanja . Definisane vrednosti za optimalnu veličinu serije su : 20 , 60 , 120 , 240 , 360 , 480 , 600 , 720 , 960 , 1200 , 1440 , 2400 , 6000 , 12000 i 18000 . Dobijena vrednost za optimalnu veličinu serije zaokružuje se na prvu manju vrednost datu u gornjem pregledu . Za konkretan primer izrade pozicije " Tanjir opruge 206 - 77010 " važiće ( ΣTp / ΣTk)٠ K = (4,0000 / 0,0105) ٠20 = 7619 tako da se usvaja prva manja vrednost od 6000 kom.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta