Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ispitivanje javnog mnjenja grada Brusa o predstojećoj privatizaciji fabrike Prva Petoletka - FUD". Rad ima 36 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
SEMINARSKI RAD
VEROVATNOĆA I STATISTIKA
ISPITIVANJE JAVNOG MNENJA GRADA BRUSA O PREDSTOJEĆOJ PRIVATIZACIJI FABRIKE
“PRVA PETOLETKA” - “FUD”
Beograd, novembar 2004.
1. PRIPREMA ISTRAŽIVANJA
1.1 Uvod
U našoj zemlji se u poslednje vreme dešavaju mnoge promene uslovljene tendencijom njenog ulaska u Evropsku Uniju. Jedna od bitnih promena je i privatizacija mnogih državnih preduzeća.
Strani investitori su zainteresovani za ulaganja u našu privredu kako bi je unapredili i podstakli njen razvoj koji je poslednjih godina u stalnom opadanju. Ova problematika je veoma aktuelna i zanimljiva za obradu.
Kao i mnoga druga preduzeća i Fabrika uređaja i delova “Prva petoletka” iz Brusa u privatizaciji vidi način za izlaz iz krize u kojoj se trenutno nalazi.
Mišljenje građana Brusa, kao i njihovi stavovi su veoma bitni, pre svega rukovodstvu preduzeća, a i budućim investitorima u pronalaženju najboljeg rešenja za fabriku.
U najbolje vreme poslovanja “Prve petoletke” najveći deo prihoda mnogih domaćinstava opštine Brus je poticao iz ove fabrike. Poslednjih deset godina većina zaposlenih napušta fabriku “svojevoljno” i okreće se drugim delatnostima ili postaje tehnološki višak usled krize u poslovanju, iz koje preduzeće ni dan danas nije izašlo.
Kakvo je mišljenje građanja Brusa o privatizaciji “Prve petoletke” i da li je moguć prosperitet fabrike u budućnosti pokušaćemo da utvrdimo ovim istraživanjem.
Ciljevi israživanja
Ciljevi istraživanja se odnose na utvrđivanje stavova građana Brusa o trenutnoj situaciji u kojoj se fabrika nalazi i dobijanju informacija o prihvatljivosti ponuđenog rešenja, tj. privatizaciji. Zatim bi videli koliko su građani informisani, da li su spremni da učestvuju u promenama ili su zadovoljni trenutnom situacijom. Takođe nas interesuje ekonomska situacija porodica i njihovo raspoloženje po pitanju privatizacije i uopšte stavovima na tu temu.
Istraživanje bi trebalo da da odgovore na neka konkretna pitanja kao što su:
- Kakav je stav ispitanika o privatizaciji uopšte?
- Pozitivne i negativne strane privatizacije
- Da li su upućeni u tekuća događanja u vezi privatizacije “Prve petoletke”?
- Uticaj privatizacije na razvoj opštine
- Kakva je povezanost između privatizacije i otvaranja/zatvaranja radnih mesta?
- Kakav je uticaj privatizacije na ekonomsku situaciju domaćinstava?
1.3 Opis uzorka
Uzorak je formiran slučajnim odabirom građana opštine Brus koji su zaposleni ili su bili zaposleni u Fabrici uređaja i delova “Prva petoletka”. Ukupno je anketirano 300 građana, što predstavlja 10% od ukupnog broja domaćinstava ove opštine. Veličina uzorka, obuhvaćena istraživanjem, određena je proporcionalno broju domaćinstava registrovanih u opštini Brus.
1.4 Opis aktivnosti
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta