Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Baskijska teroristička organizacija". Rad ima 78 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.1. UVOD
Globalna teroristička pretnja po stala je svakodnevnica, a terorističke ak cije mogu zahvatiti bilo koji deo sveta. Terorizam postaje jedan od najvećih sigurnosnih problema savremenog sveta. Kao sredstvo i metode ostvarenja svojih ciljeva, prihvataju ga različite organizacije pa čak i poneke države, vodeći se geslom: " Cilj opravdava sredstva ".
Terorizam kao pojava nema granica - može se pojaviti na svakom delu planete, ako za to postoji interes određenih snaga i struktura. Terorizam je bio prisutan i u starim civilizacijama. Vojskovođe poput Julia Cezara u nameri pokoravanja nepo slušnih plemena imao je običaj da uzima taoce (decu, žene, osobe bliske vladarima i sl.) i pretnjom nasilne smrti voljene osobe, nastojali su umanjiti ili potpuno oslabiti volju neposlušnih vođa da se brane i obrane zemlju. Osnovni izvor terorizma nalazi se u nagomilanim dubokim društvenim protivrečnostima, te nepovoljnim društvenim uslovima, koje neko želi po svaku cenu da promeni, kao i neostvarene ambicije određenih društvenih grupa. Nosioci terorizma su određene političke, parapolitičke i slične organizacije i grupe koje su, shodno svojoj ideji, ciljevima i opštim promišljanjima, umesto metoda demokratskog delovanja, metoda demokratske borbe, dakle političkih metoda odabrale nasilje kao put za ostvarenje svojih ciljeva. Ciljevi terorizama su na poseban način oblikovani i izraženi politički, odnosno parapolitički ciljevi terorističkih organizacija ili pokreta. Svaka od terorističkih organizacija i grupa ima određene političke ciljeve, zbog kojih je i osnovana.
Otvoreni terorizam je pojam za kon vencionalni i nekonvencionalni teror izam kojeg izvode terorističke i ekstre mističke političke, verske i kriminalne organizacije samostalno ili pod pokro viteljstvom neke zainteresirane vlade. Dok prikriveni terorizam uglavnom plani raju i izvode države u sklopu speci jalnog rata protiv neke države vlastitim "specijalnim" snagama ili preko neke ekstremističke ili kriminalne organi zacije.
Danas je jedna od najopasnijih tero rističkih pretnji - samoubilački terorizam, koji predstavlja globalnu pretnja u svetu i zahteva angažovanje celokupne međunarodne zajednice. Odlikuje ga spremnost pojedinaca ili grupe da žrtvuju svoje živote radi uništavanja ili pokušaja uništavanja nekog cilja.
Terorizam je, pogotovo posle događaja od 11. septembra u New Yorku, sa svim posledicama koje je doneo taj čin, pokazao je da je terorizam jedan od najvećih problema sa kojima se savremeni svet mora u budućnosti da nosi. Taj je događaj, ako imamo u vidu međunarodni značaj SAD-a, sigurno je njegove «izvođače» i organizatore stavio u samo središte svetske pažnje, ali se ne bi smelo dozvoliti da se zaborave i neke terorističke akcije manjih razmera, koje se svakodnevno događaju svuda u svetu, u kojima svakodnevno ginu civili i čiji organizatori ne pokazuju nameru da prekinu s tom praksom, naprotiv.
Jedna takva grupa, čije je delovanje ograničeno gotovo isključivo na područje Španije, i u nešto manjoj meri Francuske, je i baskijska E.T.A.
U svojoj 45-godišnjoj istoriji ta relativno mala organizacija ekstremnih Baskijskih nacionalista nije birala sredstva na putu do svog cilja - samostalne Baskijske države.
Baskijska teroristička organizacija ETA (Euzkadi Ta Askatasuna - Baskijska domovina i sloboda) predstavlja jedno od najupečatljivijih i najčešće spominjanih obeležja ove regije smeštene u severoistočnoj Španiji i jugozapadnoj Francuskoj. To je nacionalistička organizacija ( koja je prihvatila i marksističko-lenjinističku ideologiju) koja od samih svojih početaka ima samo jedan cilj - stvaranje samostalne Baskijske države koja bi objedinjavala sve baskijske pokrajine (ima ih 7).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta