Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Neverbalna komunikacija u organizaciji". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON
Predmet:
KOMUNIKOLOGIJA
„NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJI ”
(Esej)
Banja Luka,jul, 2010.
UVODNI DIO
Osim riječima, velik dio našega komuniciranja odvija se na načine kojih gotovo nismo ni svjesni. To se događa u limbičkom sustavu mozga koji prethodi čovjekovu govoru. Razumijevanje tih neverbalnih znakova može biti presudno za međunarodno ophođenje.
Neverbalna komunikacija uključuje i glasovne i neglasovne aspekte ponašanja koje se odvija u socijalnoj interakciji. Osnovna funkcija jezika je prenošenje apsktraktnih ideja, dok neverbalnom komunikacijom prenosimo emocionalna stanja i stavove, i reguliramo međuljudsku interakciju. Određeni akt nazivamo komunicirajućim kad se zasniva na zajedničkom kodu značenja koji prenosi koder, a tumači ga dekoder.
Istraživanja na djeci koja su rođena gluha i slijepa sugeriraju na jaku urođenu osnovu emocionalnih izražaja.
Glavni kanali neverbalne komunikacije su vizualna komunikacija (gledanje, kontakt očima i viđenje), izrazi lica, govor tijela (dodir, držanje tijela, geste rukama, kimanje glavom), osobni prostor, prikazivanje sebe i parajezik. Najvažnijim aspektom neverbalnog ponašanja smatra se vizualna interakcija, pri čemu je viđenje važnije od gledanja i kontakta očima jer daje pristup brojnim neverbalnim znakovima. Model nepostojanja znakova navodi da se osjeća veća psihološka udaljenost kako se broj socijalnih znakova smanjuje, što rezultira promjenama u sadržaju, stilu i rezultatu interakcije. Najuobičajeniji znakovi koji pridonose glatkim izmjenama govornika su završetak rečenice i promjene u visini glasa. Oklijevanje pri spontanom govoru pomaže govorniku u planiranju onog što će reći i pomaže mu da zadrži riječ.
GLAVNI DIO
Velik dio neverbalnog komuniciranja prelazi sve međunarodne i lingvističke granice, ali neki njegovi dijelovi razlikuju se u pojedinim kulturama. U svakom slučaju, taj skriveni jezik nadopunjava izgovorenu riječ na načine koji se tek u posljednje vrijeme počinju bolje razumijevati. Ljudi koji dobro vladaju neverbalnim komuniciranjem vjerojatno funkcioniraju efikasnije u odredjenim organizacijama, jer nam neverbalno komuniciranje brzo daje ono što trebamo ustanoviti - ima li druga osoba povjerenja u nas, je li nam sklona i možemo li biti optimistični u pogledu ishoda susreta. Sve se to događa bez i jedne izgovorene riječi. 
U proteklih 15 godina zanimanje za neverbalno komuniciranje naglo se povećava. Jedna od prvih knjiga o toj temi dosad je prodana u više od tri milijuna primjeraka. To zanimanje potječe iz tri izvora.
· Prvi je odmak od razmišljanja o menedžeru kao autokratu i organizaciji kao hijerarhiji. Odlučivati se treba kroz konzultacije i pregovore, a za organizaciju je potreban konsenzus. Dokaz tome su emocionalna inteligencija i timski rad kao sposobnosti koje su preduvjet za vođenje.
· Drugo, globalizacija uvelike povećava potrebu da ljudi nauče barem osnove neverbalnih jezika drugih društava. Postoje mnogi tekstovi koji posjetitelje upućuju u složenosti neverbalnog komuniciranja drugih zemalja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta