Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Osnove mas medija". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru – Odeljenje u Beogradu []Udruženje Novinara Srbije, Resavska 28/1[] Fakultet Humanističkih nauka – Odsek političkih nauka- Smer Žurnalistika
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru Fakultet humanističkih nauka Odsek političkih nauka Smer novinarstvo
Finalni rad Osnove mas medija
1/12
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru – Odeljenje u Beogradu []Udruženje Novinara Srbije, Resavska 28/1[] Fakultet Humanističkih nauka – Odsek političkih nauka- Smer Žurnalistika
kao temelj i odbrana novinarstva
2/12
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru – Odeljenje u Beogradu []Udruženje Novinara Srbije, Resavska 28/1[] Fakultet Humanističkih nauka – Odsek političkih nauka- Smer Žurnalistika
imaju manju težnu nego pre(ne laži, ne kradi)). Sve ono što se radi po meri pritisaka je nemoralno. Etičko novinarstvo je potpuno slobodno novinarstvo. Cilj je informativno, istraživačko, kritičko obaveštavanje javnosti a ne neobjektivno, manipulativno, pod uticajem centara moći tj. anti novinarstvo. Mediji može da deluje ka opštem dobru tj. interesima društva i gradjana ili ka centrima moći koji mogu da budu predstavljeni u državnom aparatu ili u finansijskim krugovima. Dva nivoa su normativna (etički kodeksi sadrže norme o tgome kako bi trebalo da se ponašaju u novinarstvu) i meta etika (kritički razmatra nivo ostvarivanja etičkih normi).
Orjentacije
Informativno-faktografsko (najstarija, trajna, prikupljanje činjenica, fakata, opisuje, koriste čula da bi došli do priloga, nijedna orjentacija ne može da izostavi činjenice ) Istraživačko-interpretativno (dodatno istraživanje novinara o temi, uzroci pojava i posledice, ispod površine pojavnog, analitički analizira, tumači, vrednuje, složenija orjentacija.) Jačanje ove orjentacije zbog: • Velikih društvenih kriza (ekonomske, fašizam, revolucije Ekspanzija posle I svetskog rata, upornost novinara da dodju do Engleskog parlamenta) • Pojave novih medija (radio, televizija i usled toga novine ugrožene, dešava se preorjentacija, formiraju se timovi za značajnije teme i niču nedeljnici) • Post industrijskog društva (ekspanzija demokratije i ljudskih prava, društvo izobilja, bolja raspodela dobara i oporezivanja, primer moći novinarstva i traganja za istinom je Watergate afera) Dirigovano-Manipulativno (spoljni uticaji političkih i ekonomskih centara moći, sprovodjenje interesa koji ne daju dobrobit društvu jer postoji dvojstvo izmedju države i društva, novinari trebaju da budu Vox Populi)
PRIMER: Obrada jednog problema u tri orjentacije. Radnici štrajkuju u preduzeću. Napraviti izveštaj za medije. U tom slučaju informativno faktografski stil bi obilovao činjenicama i opisom bez dubljeg ulaska u suštinu dok bi interpretativno istraživački tip novinarstva obuhvatao posao dolaženja do dodatnih podataka, mišljenja obeju strana, stavu stručnjaka, moguće posledice, epilog, analiza, svoje vidjenje potkrepljeno podacima i argumentima. Treći vid orjentacione obrade podataka bi se odnosio na slučaj ukoliko smo u državnom ili diktatorskom mediju, manipulativan dirigovan izveštaj bi dakle bio mlak sa vidnim podcenjivanjem ozbiljnosti problema i zahteva radnika.
Podaci
(Izvori i podaci u novinarstvu): Od viška glava ne boli! Prikupljanje, posedovanje i korišćenje obiljem podataka.
3/12
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru – Odeljenje u Beogradu []Udruženje Novinara Srbije, Resavska 28/1[] Fakultet Humanističkih nauka – Odsek političkih nauka- Smer Žurnalistika
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta