Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkoholizam". Rad ima 50 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Maj,NIŠ
ALKOHOLIZAM
Alkoholizam je bolest koja nastaje zbog nekontrolisane i redovne upotrebe alkoholnih pića.
Alkoholičar je osoba koja nije u stanju da kontroliše pijenje alkohola. Takva osoba ima poteškoća u porodici, na radnom mestu i u sebi samom.
Alkohol deluje na sledeći način:
1. Uništava osobu koja pije:
        a) remeti život
        b) uništava samopoštovanje i poštovanje od strane drugih
        c) napada zdravlje, sigurnost, sreću
        d) skraćuje život.
2. Oštećuje porodicu:
        a) dovodi do siromaštva, bolesti, razvoda, kriminala, samoubistva
        b) onemogućuje razvoj dece, brigu za njih i njihovu budućnost.
3. Šteti radnom uspehu:
        a) smanjuje efikasnost na poslu, dovodi do lažnog osećanja boljeg rada
        b) povećava broj nesreća na radu
        c) dovodi u opasnost ostale iz svoje okoline
        d) deluje štetno na moral i polet drugih u radnoj sredini.
2 dl vina ima oko 150 kalorija, koliko i 6 kašičica šećera, ali nema minerala, belančevina, ni vitamina i zato nije hrana!
Alkohol u manjoj količini deluje na kontrolu i norme ponašanja. U većoj količini usporava reflekse, menja normalno mišljenje, dovodi do nerazumljivog govora i ošamućuje svest. U velikoj količini dovodi do nesvesnog stanja, a ponekad i do smrti.
Dugotrajne posledice pijenja alkohola:
1. Remeti ishranu: Alkohol nije hrana. Organizmu treba hrane, a ne može je uzimati dok je u njemu alkohol. Organizam zbog toga slabi.
2. Oštećuje organizam: Mozak i živce, srce, bubrege, jetru i želudac.
3. Dovodi do duševnih poremećaja: straha, ludila, otupljenja i halucinacija.
Svaki alkoholičar živi 10-12 godina manje od onih koji ne piju!
Alkoholizam se može lečiti. Najvažnije u lečenju je ostvariti uzdržavanje od alkohola (apstinenciju). To ne zavisi samo od "snažne volje", jer je alkoholičar zavisan od alkohola. Ovo se može ostvariti samo telesnim i psihijatrijskim lečenjem, ako alkoholičar hoće da ozdravi.
Cilj je: ŽIVETI PRIJATNO BEZ ALKOHOLA!
Obratiti se za pomoć nije sramota, već ljudska obaveza.
 
 
Alkoholizam žena
 
Žene i alkoholizam
Trudna žena i alkohol
Neke kombinacije alkohola, droga i lekova mogu imati manje ili veće neželjene efekte. Jedno je sigurno — mešanje bilo kojih droga ili lekova štetnije je od droga uzetih pojedinačno i teško je predvideti kakvo će delovanje koja kombinacija imati na pojedinca. Ako osoba uzima neki lek pod lečničkim nadzorom, svakako treba da pita svog lečnika o interakciji leka sa alkoholom.
Alkohol + antibiotici
Neki antibiotici u kombinaciji sa alkoholom mogu izazvati neželjene reakcije, no većina koja se najčešće koristi, ne. Ali, stanje organizma koje je napadnuto bolešću kontraindikacija je alkoholu, jer telu šteti dehidracija i dodatno opterećenje jetre.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta