Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Normativna i primenjena etika". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Fakultet Humanističkih nauka
Odsek političkih nauka
Smer novinarstvo
Predmet žurnalistika VIII
Seminarski rad
Normativna i primenjena etika
Sadržaj
0 Uvod
1 Evolucija i svrha kodeksa novinarstva
2 Kodeksi u praksi
3 Osnvni elementi
3.1 Objektivnost
3.2 Izvori
3.3 Tačnost i standardi za činjenično izveštavanje
3.4 Tužbe zbog nedostatka izvora
3.5 Principi “ograničenja štete”
3.6 Prezentacija
4 Samo-regulacija
5 Etika i standardi u praksi
5.1 Standardi i reputacija
5.2 Žanrovi i etika
5.3 Veza sa slobodom štampe
5.4 Varijacije, kršenje kodeksa, i kontraverzna pitanja
5.5 Ukus, očuvanje dostojanstva, i prihvatljivost
5.6 Redakcijski uvodnici
5.7 Istraživačke metode i anonimni izvori
5.8 Naučna pitanja
5.9 Primeri etičkih dilema
6 Bibliografija
7 Prilog – Kodeks novinara Srbije
0 Uvod
“ Jedinino na šta može da se osloni svaka medijska organizacija je sopstveni kredibilitet i reputacija. ” -Toni Burman (Tony Burman), glavni urednik “CBS News” (The Globe and Mail, 16.10.2001, str 15)
Kao i mnogi širi etički sistemi, novinarska etika uključuje principe “ograničenja štete„. Ovo najčešće uključuje neobjavjivanje odredjenih detalja u izveštajima kao što su imena dece, imena žrtava zločina, ili informacija koje nisu suštinski povezane sa dogadjajem o kome se izveštava, a koje mogu, na primer, da oštete nečiju reputaciju.
1 Evolucija i svrha kodeksa novinarstva
Novinarski etički kodeksi su pisani da budu vodiči za brojne probleme sa kojima se novinari suočavaju, kao što je konflikt interesa, i tako pomognu žurnaliste u etičkim dilemama. Kodeksi i kanoni predstavljaju svojevrsni okvir za samo-kontrolu i samostalno ispravljanje grešaka koje su normalne na svakom novinarskom zadatku.
2 Kodeksi u praksi
Novinari u Americi i evropskim zemljama su inicirali, i vodili formulaciju i usvajanje tih standarda, slični kodeksi se mogu naći kao usvojena načela medijskih kuća, udruženja, i asocijacija u većini zemalja gde je štampa načelno slobodna. Pisani kodeksi i praktični standardi se razlikuju od zemlje do zemlje, i od organizacije do organizacije, ali postoje prilične sličnosti izmedju kodeksa klasičnih medija, i različitih društva, gde su načela ponašanja novinara usvojena.
Etički kodeks asocijacije urednika radio-televizijskih vesti, koja je strukovno fokusirana na elektronsko novinarstvo, sadrži osnovna načela – poverenje javnosti, prenošenje istine, fer izveštavanje, integritet novinara, nezavisnost organizacija, i društvenu isplativnost. Ova organizacija je objavila dzepni vodič etičkih standarda koji sadrži pomenute principe.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta