Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Hajka na Bogoljuba Karića". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Fakultet humanističkih nauka
Odsek političkih nauka
Smer novinarstvo
Rad za ispit
Sociologija
APLIKACIJA ZA ISPIT
Naziv područja
Politika
Naziv teme
Hajka na Bogoljuba Karića. Konstantni napadi i afere koje se vezuju za ovog političara i biznismena sa posebnim osvrtom na strukturu problematike.
Naziv aplikacije
Oduzimanje licence mobtelu
Pitanje porekla pojave
Pojava nastaje u trenutku parlamentarne krize pred moguć pad vlade kao i u momentu kada rejting raste Bogoljubu Kariću (prema nekim istraživanjima viši je od cele vlade). Načelno poreklo je odluka rukovodstva mobtela predvodjenog Patrikom Harpurom da uspostavi ugovor sa Mobikosom što se smatra protivdržavnim činom.
struktura ili sastav pojave
Martin Šlaf sa grupom Austrijskih investitora, Vojislav Koštunica i vlada Srbije, Bogoljub Karić i Pokret SNAGA SRBIJE, mediji (najuticajniji: RTS, BK, PINK i B92), gradjani ili javno mnjenje, Srpski pravni sistem uključijući i tužioca, Ciriška arbitraža, Ekrem Luka i Mobikos, Patrik Harpur i Mobtel, korisnici usluga 063 mreže, agencije za ispitivanje javnog mnjenja.
Pitanje dinamike ili promena
Vojislav Koštunica i vlada: podrška u parlamentu opada, zbog poljuljanosti pokušava da održi poziciju ne birajući sredstva. Bogoljub Karić i PSS: pokušava da dodje na vlast, podrška u javnom mnjenju mu raste. Martin Šlaf i grupa investitora tuži vladu zbog oduzimanja licence. Austrijska vlada šalje protesnu notu i pretnju da će povući investicije.
Funkcionalno pitanje
Uloga ovog političkog spora u odnosu na društvo je značajna jer sporovi i afere nisu potrebni i mogu se odraziti na uspeh pregovora oko K i M jer odslikavaju nejedinstvo Srpske strane. Sa druge strane destabilizuje se region koji je ionako potresen ratovima i aferama. Loš utisak ostavlja u odnosu na medjunarodnu zajednicu naročito jer Austrija presedava trenutno Evropskom Unijom.
Suštinsko pitanje
Zbog spornog ugovora o tehničkoj saradnji potpisanog na dve godine a koji je trajao dva meseca izmedju Srpskog Mobtela i Mobikos operatera sa Kosova i Metohije počele su brojne optužbe na račun Bogoljuba Karića iako on u vreme potpisivanja nije bio direktor već vlasnik. Osnovna teza se odnosi na činjenicu da su optužbe u vezi sa davanjem licence operateru Mobikos neosnovane zbog činjenice da je u pitanju u stvari sporazum o tehničkoj saradnji. Zbog čega je inicijativa pokrenuta u trenutku krize za vladu Srbije a ne pre jer je sporni ugovor dosta star?
Veza sa globalizacijom
U ovom primeru ogleda se stanje trenzicije u kome je zemlja na prelazku iz socijalizma kada su institucije(tradicija parlamentarizma, pravni sistem) nestabilne jer su u stanju začetka, ulazak stranih investitora u zemlju gde su Austrijanci medju pionirima.
Veza sa preduzetništvom
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta