Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fičer i obrada vesti". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Fakultet humanističkih nauka
Odsek političkih nauka
Smer novinarstvo
Finalni rad
Fičer i obrada vesti
Socijalna pitanja
Priča sa jedne stanice
Danas Vladanka Milić čeka svoju decu na autobuskoj stanici u Somboru posle pola godine od kako su bili u rodnom gradu. „Nisam ih dugo videla, mnogo su mi nedostajali, izgleda kao da su otišli u Australiju a ne tri sata odavde, u Beograd. Sve što sakupim dajem njima“, kaže vladanka dok sedi na klupi dva sata pre nego što autobus treba da doje u grad. “Eto jedva čekam da vidim moju decu. Da mi ispičaju šta se promenio jer se i malo čujemo.“
Loše materijalno stanje tera mnoge porodice da ulože sve u školovanje svoje dece u iščekivanju bolje budućnosti. „Moj muž je morao da proda traktor da bi smo uopšte pomislili na njihov odlazak u Beograd.“ Dragan je sada u pečalbi. Radi svaki dan da bi njegova deca imala bolju budućnost.
Iako diplomirani fizičar u penziji jedino mu ostaje da se upusti u poljoprivredne radove jer u gradu nema drugog posla. Sa decom će se videti tek uveče kada se i on vrati kući. Statistike govre da je 30% porodica u Srbiji na ivici preživljavanja a većina umire od loše ishrane i nedostatka lekova. „Teško je naći novca i za hranu a tek za lečenje“, kroz suze govori Vladanka dok gleda u daleko daleko nebo gde se treba ukazati autobus.
Obrada Vesti
služi da na optimalan način iskoristimo znanja o jeziku.Cilj ovih predavanja je da obogatimo rečnik i pisanu kulturu.
Metju Arnold : Novinarstvo je književnost u žurbi.
Stilistika je nauka o stilu. Stilos je guščija pisaljka. Stilistika obraća pažnju na kvalitet pisanja. Kasnije se uopštilo na ostale stilove (oblačenje itd.). Uči nas kako da na najbolji način izrazimo sebe. Stil dolazi iz duše. To je karakteristika izražavnja. Obradjuje sve od sloja zvučenja reči do grupe reči i rečenice.
Osnovna jedinica stilistike je stilem a vrednost koju proizvodi je stilogen. Postoje fonostilemi (zvuk), morfostilemi(oblik reči), leksostilem (reč), semantostilema (značenje reči), sintaksostilemi (rečenica) i grafostilemi (grafički).
Nauke: fonostilistika, morfostilistika, leksikostilistika, semantostilistika, grafostilistika.
Bavi se i ekspresivnom vrednošću glasova jer možemo svesno koristiti odredjene reči i naglašavanje da bi ostvarili odredjeni uticaj ili efekat. Veruje se da je ime nekog predmeta njegova slika.
U cilju da reč ostavi utisak ili emociju koriste se takozvane onomatopejne reči. U ovom slučaju se podražavaju glasovi iz prirode. Koristi se i u savremenom jeziku da bi dočarala prirodne pojave. Na primer: cvrkuće, muče i kukuriče.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta