Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mesto TV novinara u finansiranju stanice ". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Mesto TV novinara u finansiranju stanice – Da li je novinar dužan da vodi brigu o finansijama
Počnimo ovo poglavlje podsećanjem na priču o čoveku i njegovom sinu koji su na magarčevim leđima nosili tovar. Tokom dugog puta, sretali su razne ljude. Svaki prolaznik predlagao im je najbolje rešenje za put: zašto njih dvojica idu peške kada imaju magarca, zašto sin jaše a starac ide pored, zašto ni jedan ne jaše magarca, kako su opteretili jadnu životinju ... Nakon svake opaske, putnici namernici su postupali onako kako im je savetovano. Na kraju su shvatili da se svetu ne može udovoljiti i da treba da se drže svog mišljenja.
Nešto slično može da se napiše i povodom problematike – novinar i finansije. Šta god i kako god radili, uvek će biti nezadovoljnih.
Mnogo je redova napisano o tome kako se postaje novinar i koje osobine treba da poseduje. Kao najveće vrednosti navode se, između ostalog, komunikativnost, demokratičnost, tolerantnost, objektivnost, poštenje, pravovremenost. Nije bitno da li su navedene osobine idealizovane ili ne. Na našim geografskim širinama, izuzev retkih izuzetaka, novinare je potrebno doživljavati kao klonove holističkog privatnog detektiva Dirka Džentlija, kreaciju, sada već pokojnog, Daglasa Adamsa . Zašto? Razlog je jednostavan. Malo koja knjiga o novinarstvu bavi se problemom novca. Teme novinarskih priča (ne ogovaranja) nisu zarade. O parama najrađe govore honorarci početnici. Negiranje postojanja tržišta tokom socijalizma prouzrokovalo je takvo stanje. Raspad SFRJ je doneo nešto drugačiji sliku o bratskim republikama i pokrajinama, i uveo kategoriju tržišta na velika vrata. Privatni detektiv Dirk Džentli sublimira sve nabrojane novinarske osobine i dodaje pitanje o novcu kojeg, najčešće, nema.
Ranije se od medija tražilo da informišu, zabave i/ ili obrazuju. Danas se od svih, bez obzira na vrstu vlasništva, traži i da zarade. Donacije, pokrivanje dela budžeta od strane opštine nisu dovoljni izvori novca za opstanak lokalnih medija. Na televiziji, kao najskupljoj medijskoj igrački, sa problemima finansiranja se nose rukovodeće strukture i marketinško odeljenje. (Ne)voljno, toj grupi se priključuju i novinari.
Uopšte, šta znači floskula «bavljenje finansijama»? Finansije imaju veoma jednostavno značenje – «novac». Novac je sredstvo plaćanja. Putem njega se stiče moć. Od njega se živi. TV stanici je potreban novac da bi, inicijalno, nabavila opremu za emitovanje programa, platila zaposlene i račune, obezbedila produkciju programa. Pod svakodnevnim problemima oko opstanka, zaboravlja se i na druge elemente, poput promocije stanice, učešća u društveno korisnim akcijama i slično. Ili je nekulturno uopšte govoriti o tako nečemu, kada se zna da pojedine redakcije teško sastavljaju kraj sa krajem da bi ekipu poslale da zabeleži događaj, te snimatelj ide peške i nosi kameru u jednoj, a stativ u drugoj ruci?
Hijerarhijski posmatrano, novinari su na dnu lestvice odlučivanja. Oni ne upravljaju, već rade za lokalnu TV stanicu. Važno je da se ta ideja jasno plasira. Proces podmlađivanja TV stanica ne teče brzo i još je mnogo onih koji su dobar deo radnog veka proveli pod samoupravljačkim sistemom. A navike se najteže menjaju. S druge strane, uvođenje menadžerskog pristupa poslu nije ni malo jednostavan proces. Televizija pravi novac ako ima šta da ponudi auditorijumu. Novinari su ti koji, dobrim delom, kreiraju program. Ako su oni nezadovoljni, ni program neće biti dobar. Novčanu stimulaciju je teško obezbediti. I tako dobijamo zatvoreni krug: svi očekuju novac odmah – novca nema ni za opstanak – produkcija programa je ugrožena – novinari i ostali zaposleni su nezadovoljni – program je loš - program privlači gledaoce – gledaoci privlače oglašivače – oglašivači daju pare – samo kako doći do tog stepena? Posmatrajući zatvoreni krug, postavljaju se dva pitanja:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta