Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Karakteristike i primena sistema za digitalne pretplatničke petlje". Rad ima 47 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.KAРАКТЕРИСТИКЕ И ПРИМЕНА СИСТЕМА ЗА
ДИГИТАЛНЕ ПРЕТПЛАТНИЧКЕ ПЕТЉЕ
- Дипломски рад -
У овом дипломском раду биће описане карактеристике и примена система за дигиталне претплатничке петље, са освртом на два нова стандарда асинхроне дигиталне претплатничке петље( ADSL). Такође је описана и инсталација веома брзе дигиталне претплатничке петље (VDSL).
ABSTRACT
In this final work will be descript characteristics and preparing of system for digital subscriber line, widh retrospective wiev on two new standards of asynchronous digital subscriber line (ADSL). In this way it is descripted instalation of Very High bit Rate Digital Subscriber Line (VDSL).
САДРЖАЈ
1.Увод.......................................................................................................................................1
2.Карактеристике DSL фамилије..…………………………………………………….4
2.1. HDSL (High Bit Rate Digital Subscriber Line)…………………………………………4
2.2. SDSL (Single line Digital Subscriber Line)……………………………………………..5
2.3. ADSL (Asynhronous Digital Subscriber Line)………………………………………….5
2.4. RADSL (Rate Adaptive Digital SubscriberLine)………………………………………12
2.5. VDSL (Very High bit Rate Digital Subscriber Line)…………………………………..12
2.6. G.Lite DSL……………………………………………………………………………..19
3. ADSL2 и ADSL2 ПЛУС .................................................................................................21 3.1. Побољшања у брзини преноса и домету....................................................................22
3.2.Дијагностика...................................................................................................................23
3.3.Искоришћење снаге.......................................................................................................23
3.4.Прилагођавање брзине..................................................................................................25
3.5.Повезивање за рад на вишим брзинама преноса података........................................26
3.6.Расподела канала и говорни канал DSL (CVoDSL)..……………………………......27
3.7.ADSL2 плус....................................................................................................................30
4.ИнсталацијаVDSLмодема.............................................................................................33
4.1.Опис hardwer-a…………………………………………………………………….......34
4.2.Tехничке Спецификације…………………………………………………………......36 4.3.Инсталација……………………………...............................................................…......37
5.Закључак……....................................................................................................................42
6.Индекс појмова.…...........................................................................................................43
7.Литература........................................................................................................................45
1.УВОД
DSL се односи на више типова савремених модема који омогућавају брзу размену података која је до 300 пута бржа од већине аналогних модема и до 70 пута бржа од ISDN-a. Како се DSL користи на обичној телефонској линији (за разлику од кабловског модема), a телефонске компаније теже за исплативим начином све бржег преноса података, DSL се сматра последњом кариком у развоју телефонске инфраструктуре у смислу брзог приступа Интернету ,локалним рачунарским мрежама, видео сервиса на основу захтева корисника, обучавању на даљину, видеоконференције и мноштво других апликација.
При аналогној трансмисији узорци улазног сигнала се узимају 8000 пута у секунди и кодују са 8 бита за пренос у дигитални PSTN, па је проток података 64 Kbit/s.Како већина телефонских кола користи један бит за управљање мрежом, па је стварни проток података 56 Kbit/s. Коришћењем ISDN-a и до 128 Kbit/s. DSL користи много шири пропусни опсег, па отуда и толико велике брзине.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta