Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Električna gitara-proizvod i tržište ". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Beogradu
Tehnički fakultet Bor
Odsek za industrijski menadžment
Seminarski rad iz predmeta:
Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama
Tema:
Električna gitara-proizvod i tržište
Decembar ‘07
Uvod
I
Električna gitara-osnovni pojmovi
Kako gitara funkcioniše?
Električna gitara je tip gitare koji pomoću magneta konvertuje vibracije čeličnih žica u električnu struju. Ova struja se zatim prenosi do pojačala koje je pojačava i kreira zvuk odgovarajuće jačine i tonaliteta. Magneti su pozicionirani ispod čeličnih žica. Kada se svira određeni ton na nekoj od žica, ona osciluje u odgovarajućoj frekvenciji, čime remeti magnetno polje. Magnet (feromagnetno jezgro), koji je obmotan namotajima od bakarnih žica, reaguje emitovanjem slabe električne struje koja se dalje prenosi do pojačala i emituje identičan ton.
Kod električne gitare sa rezonantnom kutijom vibracija se prvo prenosi u telo gitare pa tek nakon toga u magnete, koji ne mogu da razlikuju vibraciju žice od vibracije gitare, što pogoršava zvuk. Zbog toga se za izradu tela koristi puna i homogena masa drveta, koja ima minimalni odgovor na vibracije i daje „čistije“ tonove.
Gde se koristi?
Ovaj proizvod je našao veoma široku primenu u većini muzičkih stilova, što je još jedna njegova velika prednost. U početku je korišćen uglavnom od strane džez i kantri gitarista, zatim se počeo primenjivati u bluz bendovima, da bi, sa ekspanzijom rock’n’roll muzike 50-ih i 60-ih godina doživeo svoju najveću primenu i komercijalni uspeh. Danas je ovaj proizvod dostupan ljudima svih ekonomskih kategorija širom sveta. Sa cenom koja varira od 100€ do ekstremno visokih suma za raritetne i specijalne primerke, ovaj proizvod se po prihvatljivoj ceni može naći u rukama svakog gitariste.
Električna gitara i njene
osnovne komponente
Kakva je njena uloga na tržištu?
Iako se tržište električnih gitara vremenom prilično razvilo i diversifikovalo, i dalje nekolicina kompanija drži primat u proizvodnji i distribuciji ovog proizvoda. Proizvođači koji su 50-ih godina lansirali prve komercijalno uspešne modele su i danas najjači „igrači“ na tržištu električnih gitara. Fender i Gibson su odavno postali renomirani brendovi, koji sa svojim modelima poput gitara „Stratocaster“, „Les Paul“ i „SG“ predstavljaju uzore mlađim i manje konkurentnim proizvođačima gitara. Vodeći proizvođači električnih gitara danas poseduju razgranatu i razuđenu strukturu poslovanja, sa proizvodnim pogonima, lancima distribucije i razvojnim centrima po čitavom svetu. Ovo je jedna masivna i dobro uigrana industrija koja se ne sme potceniti, jer postiže veliki obrt kapitala, zapošljava veliki broj radnika i, što je najvažnije, zadovoljava jednu globalnu i jako izraženu potrebu na tržištu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta