Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Agresivnost". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
UČITELJSKI FAKULTET
PODRUŽNICA PETRINJA
Seminarski rad iz izbornog kolegija
„Poremećaji u ponašanju djece“
AGRESIVNOST
Božena Galić
2008/2009
Zagreb , 12.06.2009.
UVOD
Agresivno i antisocijalno ponašanje u suvremenom društvu postaju sve veći problemi, stoga im različite društvene djelatnosti i institucije poklanjaju sve veću pažnju, Znanstveni interes za agresivno ponašanje i činitelje koji utječu na njegov razvoj u posljednjih je nekoliko desetljeća također sve intenzivniji. Kako se taj oblik socijalnog ponašanja razvija i stabilizira prilično rano u djetinjstvu, velik je dio istraživanja usmjeren upravo na dječju agresivnost i njezin razvoj.
AGRESIVNOST je složena pojava i stanje koje se motivacijskim emocionalno i akcijski manifestira kao nagon, srdžba, ljutnja, neprijateljstvo, posezanje i napadanje na osobu, objekt, teritorij, skupinu i šire.
Vrste agresivnosti
Fizička: fizički napad(udaranje , čupanje, griženje…)
Verbalna : (vikanje,tužakanje,psovanje , vrijeđanje…)
Tiha : (odbijanje nekoga, pr.u igri „ Ti si premala za to“)
Iako najviše u oči upada fizičke agresivnost, ni druge dvije nisu manje bitne (jer dijete koje je prvo postalo fizički agresivno, ne mora biti začetnik sukoba, a još manje uzročnik). Djeca razmišljaju glede fizičke agresivnosti na isti način – oni će uvijek primijetiti nekoga tko fizički udari i u njihovim očima on je kriv, dok nekoj verbalnoj agresiji ne pridaju toliku važnost.
Isto tako oni počinitelja i žrtvu gledaju uvijek samo subjektivno, pr. „Tko plače ima pravo“, onaj tko je više puta počinitelj i u drugim će sukobima biti tako označen – zato je važna pomoć odraslog – jer agresivnost je neugoda i za žrtvu ( kod koje se javljaju osjećaji straha, boli, tuge, ljutnje, povlačenja) i za počinitelja, što se često zanemaruje, a vrlo je važno jer on ima i nosi teške emocije, gubitke samokontrole nad samim sobom i situacijom, što dugotrajno rezultira niskim samopouzdanjem, a potom i gubitkom osjećaja pripadanja socijalno skupini. Loše strane agresivnog ponašanja: ugrožavanje okoline, širenje zaraze socijalno neprihvatljivog ponašanja . Dobre strane agresivnog ponašanja: ventiliranje teških emocija, te činjenica da osoba ima puno energije i da se želi boriti za sebe i za svoje interese.
Agresivnost je biopsihološko svojstvo osnovano na instinktu samoodržanja i težnji k afirmaciji ličnosti; očituje se u činima napadanja na sve što sprečava zadovoljenje životnih potreba,društveniugled,uspijeh,sloboduakcijitd.
Iako najviše u oči upada fizičke agresivnost, ni druge dvije nisu manje bitne (jer dijete koje je prvo postalo fizički agresivno, ne mora biti začetnik sukoba, a još manje uzročnik). Djeca razmišljaju glede fizičke agresivnosti na isti način – oni će uvijek primijetiti nekoga tko fizički udari i u njihovim očima on je kriv, dok nekoj verbalnoj agresiji ne pridaju toliku važnost.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta