Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
1.Akcionarsko društvo...............................................................................................2
2.Vrste i klasifikacije akcionarskih društava..............................................................2
3.Prednost i nedostaci akcionarskog društva............................................................2
4.Prava i obaveza akcionarskog društva....................................................................2
5.Prava i obaveze akcionara......................................................................................3
6.Osnivanje akcionarskog društva.............................................................................4
7.Osnivači akcionarskog društva...............................................................................6
8.Ugovor o osnivanju ................................................................................................6
9.Osnivačka skupština...............................................................................................6
10.Statut akcionarskog društva.................................................................................7
11.Početna registracija..............................................................................................7
12.Organizacija akcionarskog društva.......................................................................8
13.Skupština akcionara .............................................................................................9
14.Pojam akcija.......................................................................................................13
15.Izdavanje akcija..................................................................................................13
16.Vrste akcija.........................................................................................................14
17.Zaključak.............................................................................................................15
18.Literatura............................................................................................................16
AKCIONARSKO DRUSTVO
ZOPD u odredjivanju pojma akcionarskog drštva daje sledeću definiciju:Akcionarsko društvo je društvo fizičkih ili pravnih lica koje se osniva u cilju obavljanja privredne delatnosti,a ciji je kapital podeljen na akcije.
KARAKTERISTIKE-Ovo društvo poseduje nekoliko karakteristika a to su:
1. ono je veštački entitet stvoren pravom,
2. ono je entitet odvojen od njegovih vlasnika ili menadžera,
3. ono ima utvrdjeni osnovni kapital podeljen na akcije,
4. ono ima odredjena prava I ovlašćenja,koja vrši preko svojih zastupnika i
5. ono ima kapacitet da postoji trajno.
VRSTE I KLASIFIKACIJE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA
PREDNOSTI I NEDOSTACI AKCIONARSKOG DRUŠTVA
PREDNOSTI AKCIONARSKOG DRUŠTVA SU:
1. ograničena odgovornost za akcionare,
2. trajnost poslovanja,
3. sposobnost povećanja kapitala putem javnog poziva,
4. prenosivost vlasništva i
5. centralizovano upravljanje.
NEDOSTACI AKCIONARSKOG DRUSTVA SU:
1. formalnosti prilikom osnivanja,
2. duplo oporezivanje,
3. obaveza dostavljanja podataka,dokumenata I finansijskih izvestaja i
4. pravni i drugi troskovi.
PRAVA I OBAVEZE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Akcionarsko društvo uživa odredjena prava i ovlašćenja odvojeno od prava koja imaju njegovi akcionari,direktori ili ovlašćeni službenici.U pravilu,osim ako je statutom odredjeno drugacije,ovo društvo ima pravo na neodredjeno trajanje,i ima ista prava i obaveze kao fizičko lice da vrši sve radnje neophodne ili primerene za vršenje poslovne delatnosti,uključujući ovlašćenja da može:
1. podizati tužbe i biti tuženo,
2. donositi i menjati statut,
3. sticati i posedovati pokretnu i nepokretnu imovinu,
4. prodavati,zalagati,opterećivati ili na drugi način raspolagati svojom imovinom,
5. sklapati ugovore I druge pravne poslove,
6. biti član u ortačkom ili komanditnom društvu,
7. biarti direktore,imenovati službenike,zaposlene i zastupnike društva,
8. obavljati bilo koju zakonom dozvoljenu delatnost i
9. ostvarivati i druga prava dodeljena zakonom i statutom.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta