Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Anemije". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ANEMIJA
Anemije su bolesna stanja u kojima krv smanjeno prenosi kiseonik. Nastaju zbog smanjenog broja eritrocita i manje koncentracije hemoglobina u eritrocitima.
Podjela anemija:
1) anemije zbog poremećaja u stvaranju i sazrijevanju eritrocita anemije zbog aplazije koštane srži,anemije zbog poremaćaja u sintezi nukleoproteina
2) anemije zbog poremećaja u sintezi i građi hemoglobina anemije zbog poremećaja metabolizma željeza, sinteze hema i globina
3) hemolitičke anemije korpuskularne hemolitičke anemije, ekstrakorpuskularne hemolitičke anemije
4) anemije zbog krvarenja
Anemije zbog poremećaja u stvaranju eritrocita
-Anemije zbog aplazije koštane srži
Anemije nastaju kao posljedica nesposobnosti, eritropoeznog tkiva, odnosno koštane srži da stavara i predaje perifernoj krvi odgovarajući broj normalnih eritrocita. Ova insuficijencija može biti apsolutna i relativna. Kod apsolutne insuficijencije nema znakova regenerativne sposobnosti koštane srži. Relativna insuficijencija kada je proizvodnja krvnih ćelija smanjena.
O insuficijenciji koštane srži može se govoriti kada ona nije u stanju da proizvodi adekvatan broj eritrocita, i ako postoje svi faktori potrebni za razvoj eritrocita, npr vitamin B12, folna kiselina i Fe. Kada postoji insuficijencija koštane srži uz nedostatak pluripotentnih matičnih ćelija u koštanoj srži nastaju aplastične anemije.
Aplastične anemije mogu biti urođene i stečene. Stečene aplastične anemije su češće i mogu se podijetili u dvije grupe: a) primarne (idiopatske) i b) sekundarne.
Kod primarnih aplastičnih anemija ne može se otkriti uzrok. Postoje pretpostavke o imunom oštećenju pluripotentnih matičnih ćelija i nekom toksičnom efektu na koštanu srž.Sekundarne aplastične anemije nastaju oštećenjem koštane srži poznatim faktorima. Koštanu srž može oštetiti jonizirajuće zračenje, hemijske materije (benzol i derivati), neke infektivne bolesti, primarna maligna oboljenja i metastaze sa udaljenih mjesta. Kod aplastičnih anemija smanjen je broj eritrocita u krvi. U krvi je smanjen broj i leukocita i trombocita.
Anemije zbog poremećaja u sintezi nukleoproteina
Zbog nedostataka vitamina B12 ili folne kiseline nastaju anemije zbog poremećaja u sintezi DNK. Anamije su tada megaloblastne i makrocitne. Moguće da se radi o nedostatku i drugih vitamina grupe B i vitamina C. Vitamin B 12 (cijanokobalamin) neophodan je za sintezu DNK. Kada nedostaje vitamin B12 usporena je sinteza DNK zbog smanjenog nastanka deoksimetildilata.
Deficit vitamina B12 može se javiti usljed nedovoljnog unošenja hranom. Takođe se može javiti usljed nedostatka unutrašnjeg faktora. Za resorpciju vitamina B12 iz gastrointestinalnog trakta neophodno je prisustvo tzv. unutrašnjeg faktora.
Untrašnji faktor luče parijetalne ćelije želučane sluznice. Do nedostatka unutrašnjeg faktora može doći zbog atrofije želučane sluznice i gastrektomije. Deficit vitamina B12 može se pojaviti i u toku crijevnih oboljenja, resekcije većeg dijela tankog crijeva, prisustvo crijevnih parazita.
Makrocitna anemija može nastati i zbog nedostataka folne kiseline (pteroilglutaminska kiselina). Njena najvažnija uloga u organizmu je u sintezi purina i pirimidina. Folna kiselina pospješuje replikaciju ćelijskih gena i tako pospješuje rast.
Anemije zbog poremećaja u sintezi i građi hemoglobina
Hemoglobin je crveni pigment u eritrocitima.Sastoji se od hema i bjelančevine globulina. Hem je pigmentski kompleks željeza i protoporfirina. Molekula globulina se sastoji iz dva para alfa i beta polipeptidnih lanaca. Svaki polipeptidni lanac vezan je za jedan hem.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta